VEGETATIV: Vincent Lambert (høyre) er alvorlig hjerneskadet og har utviklet en tilstand av våkenhet uten sporbar selvbevissthet. Hans kone ønsker å avslutte hans liv, men hans mor (venstre) motsetter seg dette og har bragt saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.
VEGETATIV: Vincent Lambert (høyre) er alvorlig hjerneskadet og har utviklet en tilstand av våkenhet uten sporbar selvbevissthet. Hans kone ønsker å avslutte hans liv, men hans mor (venstre) motsetter seg dette og har bragt saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Kona Rachel (33) slåss for å avslutte ektemannen Vincents (38) liv

Den europeiske menneskerettsdomstolen skal ta stilling til om dødshjelp er en menneskerett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På et sykehus i Reims i Frankrike ligger Vincent Lambert (38), men han vet det trolig ikke selv.

En gang sykepleier på sykehus, lykkelig gift med kona Rachel (33) og nybakt far til en liten jente.

Men livet tok en brå vending da han havnet i en trafikkulykke på vei til jobb i september 2008.

Han ble alvorlig hjerneskadd. Siden han våknet opp fra koma etter ulykken har han vært i vegetativ tilstand og holdt kunstig i live i seks år.

Legene som behandler 38-åringen, samt hans kone, nevø og seks av hans åtte søsken ønsker å kutte den livreddende behandlingen som blant annet består av intravenøse mat- og vannforsyninger.

I juni i fjor fikk de medhold av fransk Høyesterett til dette, såkalt passiv dødshjelp.

Men de dypt religiøse foreldrene hans samt to av hans søsken anket dommen inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg som satte avgjørelsen på vent inntil saken var behandlet av dem.

Onsdag starter saken i menneskerettsdomstolen og utfallet kan komme til å skape ringvirkninger for forbudet mot de former for dødshjelp som gjelder i alle europeiske land unntatt Belgia, Nederland, Luxembourg og Sveits. 

VIL AVSLUTTE MANNENS LIV: Rachel Lambert ønsker å
avslutte sin ektemanns livreddende behandling. Foto: AP
VIL AVSLUTTE MANNENS LIV: Rachel Lambert ønsker å avslutte sin ektemanns livreddende behandling. Foto: AP

Den europeiske menneskerettsdomstol har i en rekke tilfeller dømt i strid med de resultater nasjonale domstoler har kommet til, som Høyesterett i Norge.

Vegetativ tilstand er en tilstand hos en pasient med alvorlig hjerneskade, hvor koma har utviklet seg til en tilstand av våkenhet uten sporbar selvbevissthet. 

– Håper han får dø

Rachel Lambert, som selv er sykepleier, har i årevis kjempet for å avslutte ektemannens liv.

Hun og seks av hans åtte søsken mener den Vincent de kjente døde i ulykken i 2008, og at det er imot hans egen vilje at han holdes kunstig i live.

– Jeg håper menneskerettsdomstolen vil tillate Vincent å dø, heller det enn å leve som en grønnsak resten av livet, sier Francois Lambert, nevø av Vincent.

Han fremholder at Vincent selv hadde gjort det klart på forhånd at hvis han noengang skulle miste evnen til å kommunisere ønsket han ikke å bli holdt kunstig i live.

– Han pleiet ofte eldre og fortalte meg gjentatte ganger at han selv ikke kunne leve redusert til en grønnsak, helt avhengig av andres hjelp, poengterer nevøen.

ER FOR: President Francois Hollande er for å innføre en begrenset form for aktiv dødshjelp i Frankrike. Foto: AFP
ER FOR: President Francois Hollande er for å innføre en begrenset form for aktiv dødshjelp i Frankrike. Foto: AFP

– Ikke legitimering av aktiv dødshjelp

Saken om Lambert har rast i offentligheten i Frankrike i tre år og ført til omfattende debatt om dødshjelp. I fjor ble det avholdt flere store demonstrasjoner, både for og imot å innføre dødshjelp, med Lambert-saken som bakteppe.

Høyesterett støttet sin avgjørelse på en lov fra 2005 som i praksis tillater passiv dødshjelp, om tilbakeholdelse eller avslutte behandling som er nødvendig for å opprettholde livet.

Jean Leonetti, lege og parlamentarikeren som utarbeidet loven fra 2005, ønsket beslutningen velkommen.

– Denne avgjørelsen er ikke en legitimering av aktiv dødshjelp, men snarere å nekte å forlenge livet ved nådeløs behandling, mener han.

Samtidig advarer Leonetti om at loven ikke bør være generell, men at hver sak må få en individuell vurdering.

PROTESTER: Debatten om aktiv dødshjelp i Frankrike har utløst store demonstrasjoner både for og mot. Foto: AP
PROTESTER: Debatten om aktiv dødshjelp i Frankrike har utløst store demonstrasjoner både for og mot. Foto: AP

Presidenten ønsker lovendring

I desember ble et nytt lovforslag lagt frem som ytterligere vil åpne for at leger kan avslutte livreddende behandling av terminalt syke pasienter. President Francois Hollande er for å innføre en slik lov og sier det vil bety et stort fremskritt.

Presidenten, som i valgkampen i 2012 lovet å se nærmere på dødshjelp-problematikken, har flere ganger henvist til egen erfaring med lidelsene hans gamle og syke mor måtte oppleve før sin død.

– Dagens lovgivning tar i for liten grad hensyn til pasientens ønsker, og er mer fokusert på legenes analyser. Vi bør i større grad respektere pasientens valg og ønsker, sa Hollande under debatten i desember.

Blir trolig vedtatt

Lovforslaget skal etter planen opp i det franske parlamentet i midten av januar og mye tyder på at det blir vedtatt.

I så fall vil dødssyke pasienter eller deres pårørende da kunne be om at behandling som holder de i live avsluttes.

Dette skal så vurderes individuelt av et etisk råd. Lovforslaget åpner for at leger skal kunne «sette en pasient i en dyp og pågående sedasjon» inntil døden inntreffer.

Forkjempere for aktiv dødshjelp i Frankrike mener imidlertid at forslaget ikke går langt nok, og at aktiv dødshjelp burde bli fullt lovlig og praktiseres som i Belgia og Nederland.