UTBRUDD: Trrondheim kommune jobber sammen med poliklinikk for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital (bildet) med å spore de som eventuelt kan ha vært utsatt for smitte. Foto: Wikimedia Commons
UTBRUDD: Trrondheim kommune jobber sammen med poliklinikk for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital (bildet) med å spore de som eventuelt kan ha vært utsatt for smitte. Foto: Wikimedia Commons

Gonoré-utbrudd i Sør-Trøndelag

47 personer har fått påvist kjønnssykdommen, de aller fleste er heteroseksuelle menn i Trondheim.

Kvinner og menn i alle aldersgrupper er berørt av det som karakteriseres som et utbrudd av gonoré i Sør-Trøndelag.

47 personer har fått påvist smitten, og smittevernoverlegen i Trondheim jobber nå med smittesporing.

– Vi vet ikke bakgrunnen for dette utbruddet, men noe av økningen kan skyldes at det screenes for gonoré i alle prøver av clamydia på St. Olavs Hospital, sier smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik, til TV 2.

Alle de som har fått påvist smitte av den seksuelt overførbare sykdommen får eller har fått nødvendig behandling med antibiotika.

Gonoré er klassifisert som en allmennfarlig sykdom, og det offentlige helsevesenet er derfor pålagt å drive smittesporing. 

– Vi jobber sammen med poliklinikk for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital med å spore de som eventuelt kan ha vært utsatt for smitte. Det er viktig at disse blir undersøkt for å hindre ytterligere smitte, sier Sagvik.

De fleste i Trondheim

Det er 14 kvinner og 26 menn som er innmeldt smittet i Folkehelseinstituttets register.

Sju smittede er foreløpig ikke registrert. De smittede er i alle aldersgrupper, men det er flest smittede i alderen 19-30 år.

De fleste tilfellene er registrert i Trondheim.

– Det er flest heteroseksuelle blant de smittede, sier Sagvik.

Ta kontakt med lege

Sagvik understreker at den som smittes av gonoré blir helt frisk når det gis riktig og tidlig behandling.

– Det er viktig at de som mistenker at de kan være smittet tar kontakt med lege for å ta en test. All behandling av denne sykdommen er anonym og gratis, sier hun.

De siste årene har tallet på påviste gonorétilfeller ligget mellom åtte og ti for Trondheims del.

På landsbasis blir det årlig påvist mellom 300 og 400 tilfeller.