Bergenspolitiet fortviler: Kommunen nekter å rusteste 13-åringer

Politiet i Bergen vil starte med frivillig rustesting av unge rusmisbrukere, men Bergen kommune holder igjen. 

Såkalte frivillige urinkontrakter har mange andre steder i landet vært en betinget suksess, og reddet barn og ungdommer ut av rusmiljøer. Lang ventetid I over et år har sentrum politistasjon i Bergen ventet på at kommunen skal svare på henvendelsene. Bergenspolitiet ønsker samarbeid med den kommunale helsetjenesten og er derfor avhengig av å få kommunen med på laget. Renate Haukeland mistet sitt eneste barn i o