ALVORLIG BRUDD: PST sier til TV 2 at dersom forskere eller studenter skal utvises fra Norge må det være på grunn av alvorlige brudd på internasjonale avtaler. Foto: TV 2
ALVORLIG BRUDD: PST sier til TV 2 at dersom forskere eller studenter skal utvises fra Norge må det være på grunn av alvorlige brudd på internasjonale avtaler. Foto: TV 2

PST vil kaste ut forsker på et norsk universitet

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) mener forskningen hans kan bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen.

– I de sakene hvor vi kommer med anbefalinger om at forskere eller studenter skal utvises fra Norge så er det fordi vi mener dette er alvorlige brudd på internasjonale avtaler, sier seksjonssjef i PST, Arne Christian Haugstøyl.

Forsker i Agder

FRI FORSKNING: Viserektor på universitetet i Agder, Dag Aasland bekrefter at PST har tatt kontakt angående én forsker. Foto: TV 2
FRI FORSKNING: Viserektor på universitetet i Agder, Dag Aasland bekrefter at PST har tatt kontakt angående én forsker. Foto: TV 2

PST vil ikke kommentere den konkrete saken men sier at slike saker er alvorlige fordi det i ytterste konsekvens kan medføre at sanksjonerte land får videreutvikle sine programmer for masseødeleggelsesvåpen.

Universitetet i Agder bekrefter at PST har tatt kontakt angående forskeren og hans virksomhet. De svarer med å forsvare den frie forskningen.

– Standarden om den frie forskningen og fri forskningsformidling hjelper oss til å holde en klar fane oppe her på hva som er viktig for oss. Og det er retningsgivende for hvordan vi håndterer slike saker sier viserektor Dag Aasland.

Universiteter og høyskoler har en plikt til å hindre ulovlig kunnskapsoverføring, sa Kunnskapsdepartementet tidligere i år. Lærestedene skal vurdere om forskningen kan brukes i våpenprogrammer i land som er under internasjonale sanksjoner.

Vil ikke kommentere

– Jeg kan ikke kommentere hva vi som universitetsledelse har gjort i den konkrete saken. Jeg kan si generelt at vi er opptatt av å følge de pålegg vi har fått, sier Aasland.

– Men har dere spurt forskeren hva forskningen hans kan brukes til?

– Det kan jeg heller ikke kommentere.

– Hvorfor ikke?

– Nei for det er foreløpig ikke en sak hvor vi er en part. Det er en sak mellom PST og den personen.

– Men han er ansatt hos dere?

– Han er ansatt hos oss.

– Og dere har forpliktelser til å hindre ulovlig kunnskapsoverføring?

– Det har vi, ja.

Ingen militær retning

For forskeren selv er saken helt uforståelig sier forsvarer Arild Humlen.

– Han arbeider med helt åpne kilder, henter det råstoffet han bruker i forskningen fra helt åpne, tilgjengelig kilder gjennom forsknings- og universitetsmiljøer. Og har ingen retning mot militær- eller våpenmessig sammenheng eller formål i det hele tatt, sier Humlen.

Norge har forpliktet seg til å følge både FN-sanksjoner og EU-tiltak, og har høy profil når det gjelder å bidra til en tryggere verden.

Vil ikke kommentere

«Norge leder an i kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen» sier Utenriksdepartementet - og lover effektiv og streng kontroll.

Men da saken om forskeren i Agder kom, ble det vanskelig.

Den havnet i skuffen hos Justisdepartementet, og der har den ligget i nesten ett år.

Justisministeren vil ikke kommentere den konkrete saken.

– Det jeg generelt kant si er at vi har et veldig høyt fokus på saksbehandlingen i alle typer enkeltsaker. Det skal behandles så raskt og effektivt som mulig. Men vi er også nødt til, helt generelt, å ta høyde for at det kan være ulike hensyn som skal vurderes mot hverandre, sier Anders Anundsen.

Varsel om utkastelse

Forskeren fikk i sommer et forhåndsvarsel om at han vil bli kastet ut av landet. Men tiden går, og forskeren jobber videre uten restriksjoner.

– Hvis dette var en alvorlig situasjon så må man vel tro at de handler med tilstrekkelig hurtighet, det har man ikke gjort i denne saken. Saken er lagt i bero nå lenge og det indikerer sterkt at noen overhengende trussel kan det ikke være snakk om, sier advokat Humlen.