Derfor blir det veldig mye dyrere å få solgt boligen din fra nyttår

Fra 1. januar vil strengere regler for taksering koste deg opptil 20.000 kroner.

Fra 1. januar neste år blir det dyrere å selge bolig når nye regler for taksering innføres. Boligsalgsrapporten som vil erstatte den tradisjonelle taksten, vil koste mellom 10-20.000 kroner, og takstmannen vil undersøke og gi karakter på inntil 250 sjekkpunkter i boligen før salg, som vil ta en hel arbeidsdag.

Øverst i saken kan du se Lørdagsmagasinets reportasje om hvordan en takstmann går nøye til verks for å sjekke hver millimeter av en bolig, slik som vil bli den nye standarden. 

Forbrukerrådet hilser de nye reglene velkommen.

– Bolighandelen i Norge er utrygg. Vi i Forbrukerrådet har jobbet i 40 år for å rette på dette. Vi er overbevist om at de nye reglene som innføres fra nyttår vil gjøre det mye tryggere å kjøpe bolig, og at konfliktnivået rundt boligsalg vil bli dempet, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen til TV 2.

STRENG, MEN RETTFERDIG: Takstmann Lasse Evensen får en helt annen jobbhverdag fra 2015 når ett hus kan ta ti timer å taksere, slik som denne eneboligen.
STRENG, MEN RETTFERDIG: Takstmann Lasse Evensen får en helt annen jobbhverdag fra 2015 når ett hus kan ta ti timer å taksere, slik som denne eneboligen.

Én av fire krangler 

Forbrukerrådet gjennomførte tidligere i år en undersøkelse som avdekket at hver fjerde boligkjøper her i landet enten har klaget på handelen eller har vurdert å gjøre det.

– Konfliktnivået etter boligkjøp er altfor høyt, medgir administrende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Forbundet støtter innføring av et nytt takseringsregime. 

– Vi er overbevist om at den nye boligsalgsrapporten vil rydde unna en masse ukjlarheter og gi trygghet for begge parter. Vi vil albefale alle vår medlemmer å be om en slik rapport i forbindelse med boligsalg, sier han.

Kostbart

Men den nye boligsalgsrapporten blir kostbar. Norges Takseringsforbund tror en takstmann vil bruke i gjennomsnitt ti timer på en gjennomgang av en vanlig enebolig. Met timepriser på fra 800 til 1400 kroner betyr dette økte kostnader for selger.

– Det blir litt dyrere, men det blir samtidig mye tryggere. Boligsalgsrapporten er verdt prisen, mener Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund. Han minner om at taksten bare utgjør en liten del av kostnadene i forbindelse med et boligsalg. Meglere, dokumentavgift, annonsering og kanskje til og med styling av eiendommen utgjør en langt større kostnad, relativt sett, påpeker han.

Grundigere 

En boligsalgsrapport er langt grundigere enn en tradisjonell verditakst. Mellom 150 og 250 sjekkpunkter skal furderes. Hvert sjekkpunkt får en tallkarakter fra 0 til 3 hvor null er best og 3 er dårligs. Dersom et sjekkpunkt, for eksempel dreneringen, tilstandsvurderes til karakter 2 eller 3, skal takstmannen gi en vurdering av forholdet og tiltak for å reparere mangelen. Han skal også antyde prisen for en slik reparasjon.

Nye obligatoriske sjekkpunkter er inspeksjon av kryploft og krypkjeller, innvendig i pipeløp og alle sluk. Takstein skal løftes og det skal foretas fuktmåling i våtrom og rom under terreng. Takstmannen kan også ta hull i vegg for å utføre denne fuktmålingen.

Orden i papirene 

Etter nyttår må du også ha orden i papirene. Dersom man har bygd om, eller pusset opp, skal alle tiltak dokumenteres skriftlig. Dersom man ikke har slik dokumentasjon, vil man automatisk få påtegning med karakter 2 eller 3, altså en alvorlig feil eller mangel.

Selges boligen med egen utleieenhet, skal takstmann også kontrollere at denne enheten er godkjent for utleie hos offentlig myndighet.

Gleder seg

Takstmann Lasse Evensen gleder seg til å ta i bruk den nye normen.

– Nå får vi endelig tatt i bruk faget vårt. Det blir slutt på vage uforpliktende takst-formuleringer og vi får en enhetlig standard for hele landet. Boligsalgsrapporten vil gi kjøperen større trygghet, og kan dessuten brukes videre som en tiltaksplan for eventuelle oppgraderinger senere. Selger slipper i større grad å frykte ubehagelig krangling i etterkant, tror Evensen.

Unntak

Enkelte meglere har signalisert skepsis til endringene på grunn av kostnadene. Finanstilsynet har åpnet for at boligsalgsrapport ikke er nødvendig i absolutt alle tilfeller. Dersom en bolig skal rives eller er splitter ny og godt dokumentert, kan megler unnlate å anbefale boligsalgsrapport. Det samme kan gjelde arveoppgjør eller situasjoner der kjøper har bodd i boligen i mange år, for eksempel i forbindelse med skilsmisseoppgjør.

– Det har vært en del misforståelser rundt disse unntakene. Derfor er vi glad for at Finanstilsynet har presisert at megleren har ansvaret dersom han anbefaler å ikke innhente boligsalgsrapport, sier avdelingsdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

TV2 Lørdagsmagasinet har gjennomført en befaring etter de nye reglene i en eiendom i Bærum. Hvordan det foregår og hva vi fant kan du se her.

Markedet

Alle sentrale aktører er svært spent på hvordan den nye takseringsordningen vil påvirke boligmarkedet. 2015 blir et svært spennende år i eiendom. Her er noe av det kilder TV 2 har snakket med tror kan skje: