FORNØYDE: Tiendeklassingene Katja (15), Yelan (15) og Brayan (15) synes ikke reglene ved Jordal er for strenge – det er nemlig forskjell på å være streng og sur. Foto: Ida Falch-Olsen/TV 2
FORNØYDE: Tiendeklassingene Katja (15), Yelan (15) og Brayan (15) synes ikke reglene ved Jordal er for strenge – det er nemlig forskjell på å være streng og sur. Foto: Ida Falch-Olsen/TV 2

Uro-skole slet med dårlig rykte – så innførte de et helt nytt system

Det kan føre til en telefon hjem eller i verste fall utvisning, men noen elever skulle gjerne sett at «følgeseddelsystemet» ved Jordal skole ble brukt enda mer.

Mobilbruk, uro i timene eller sabotasje av undervisningen - utfordringer enhver ungdomsskolelærer må takle i større eller mindre grad. I mer alvorlige tilfeller kan regelbrudd handle om vold, rasisme eller mobbing. Hvordan skal læreren håndtere slike situasjoner når de oppstår? - Det var mer bråk og uro ved skolen tidligere, sier Halvor Holm, rektor ved Jordal ungd