Her dras biskopen nesten over bordet av en av Norges farligste fanger

Bli med på innsiden av «avdeling G» – der landets farligste forbrytere sitter fengslet.

I august fikk Ila fengsel et etterlengtet millionbeløp fra justisministeren til å bedre situasjonen for de innsatte avdeling G - avdelingen der de farligste og sykeste fangene i landet sitter. Generelt opplever norske fengsler en stor økning i voldsbruk. På landsbasis har det vært en tredobling i antallet voldsepisoder på ti år, samtidig som antallet innsatte har økt kraftig. - Vi har fått langt flere psykisk ustabile i avdeling