Olympiatoppen og Friidrettsforbundet bryter med Ndure

Sprinterens samarbeid med kontroversielt pyramideselskap får konsekvenser.

Ndure reklamerer for energidrikken «Verve», som det amerikanske selskapet Vemma markedsfører. Selskapet har ifølge Dagbladet en pyramidelignende struktur der medlemmer betaler for muligheten til å verve andre medlemmer.

Vemma er dømt for pyramidevirksomhet i Italia og etter markedsføringsloven i USA–.

– Bryter retningslinjene
Ndure reklamerer for energidrikken på sitt nettsted og i en reklamefilm som ble vist under en Vemma-konferanse i Wien i september.

– Vi har retningslinjer for hva slags produkter det kan reklameres for, og det Jays gjør er et brudd på disse retningslinjene. Vi har kommunisert dette til utøveren ved flere anledninger, sier medierådgiver Halvor Lea i Olympiatoppen, som bekrefter bruddet med Ndure.

– Olympiatoppen har ikke lenger noe faglig samarbeid med utøveren. Det skyldes denne saken, sier Lea.

Sportssjef i Friidrettsforbundet Ronny Nilsen forteller til TV 2 at de ikke var i tvil om å følge Olympiatoppens valg.

– Det produktet Jays har reklamert for er ikke i henhold til Olympiatoppens retningslinjer. Derfor har de sagt opp avtalen med Jays. Vi har en avtale med Olympiatoppen som gjør at vi velger å følge det valget som de har tatt, sier han.

– Hvor lenge har dere vært klar over det?

– Vi har visst om de så lenge han har hatt avtalen. Dett er en prosess som har pågått i høst. Noe som endte med at avtalen opphørte i månedskiftet mellom september og oktober, sier han.

Ønsket med videre
Nilsen forteller videre at Ndure er ønsket med videre om han avslutter samtalen med det kontroversielle selskapet.

– Vi er interesserte i å ha Jays med på laget med bakgrunn i de sportslige resultatene han har levert. Men det betinger også at han følger de retningslinjene som er vedtatt. Det betyr at han enten må slutte med reklamering av produktet, eller at produktet blir godkjent innenfor de retningslinjene, sier han.

DETTE FÅR OLYMPIATOPPEN TIL Å SE RØDT: Jaysuma Saidy Ndures reklame for et pyramideselskap gjør at forbundet bryter samarbeidet.
DETTE FÅR OLYMPIATOPPEN TIL Å SE RØDT: Jaysuma Saidy Ndures reklame for et pyramideselskap gjør at forbundet bryter samarbeidet.

(TV 2/NTB)