ØKT DIGITAL MOBBING: Konfliktrådet forteller om en økning i digitale mobbesaker. FOTO: SCANPIX
ØKT DIGITAL MOBBING: Konfliktrådet forteller om en økning i digitale mobbesaker. FOTO: SCANPIX

Flere blir mobbet på nett:
– Foreldre ser ikke hele bildet

Konfliktrådet opplever en stor økning i antall mobbesaker i sosiale medier. I utlandet kan foreldrene bli straffet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konfliktrådet opplever en stor økning i antall mobbesaker. Sosiale medier er mye av grunnen.

– Vi har sett en økning i forhold til sosiale medier når det gjelder mobbesaker og det er absolutt en stor økning, sier Ethel Fjellbakk, konfliktrådsleder i Østfold. 

Ethel Fjellbak fra Konfliktrådet sier at digital mobbing er vanskeligere for foreldre å oppdage. Foto: Konfliktrådet
Ethel Fjellbak fra Konfliktrådet sier at digital mobbing er vanskeligere for foreldre å oppdage. Foto: Konfliktrådet

Konfliktrådet mekler i både straffesaker og sivile saker. De forsøker å løse konflikter gjennom dialog. 

– Vanskelig å se digital mobbing

Fjellbakk sier det kan være vanskelig for voksne å få øye på mobbingen når den er digital.

– Sakene pågår ofte i veldig lang tid før det blir rapportert til en voksen og vi har fått saker som har pågått i nesten ett år, sier hun.

De aller fleste sakene som ender i Konfliktrådet kommer fra politiet. Ungdom under 15 år er under den kriminelle lavalder, og i disse tilfellene vil det ikke være mulig å straffeforfølge de involverte.

– I Konfliktrådet ser vi ikke på om det er en straffesak eller sivilsak. Vi behandler dem helt likt. Det handler om å påføre noen en krenkelse. Et møte i konfliktrådet betyr at du tar ansvar for hva du har gjort og forstår konsekvensene av det, sier Fjellbakk.

– Vi ser jo først og fremst vårt eget barn

Foreldre har fått kritikk for å ikke være på banen når det gjelder hva barna gjør på nett. Fjellbakk tror det er vanskelig for foreldre å innse at barnet har mobbet.

– Jeg tror mange foreldre ikke ser hele bildet før de sitter i et møte og får høre om hvem som er berørt av mobbingen og hvordan dette har påvirket livet deres. Vi forsvarer jo barna våre, og vi ser jo først og fremst vårt eget barn, sier Fjellbakk.

Foreldrene holdes ansvarlig

I andre land har det fått strafferettslige konsekvenser at foreldre ikke har grepet inn i barnas nettmobbing.

I USA er en sak oppe i rettssystemet hvor foreldrene er siktet for å ikke ha gjort nok for å stanse sønnens mobbing på Facebook. Sønnen hadde laget en falsk profil av en jente i klassen hvor han la ut manipulerte bilder av henne. Skolen utviste han i to uker, men profilen ble ikke fjernet før 11 måneder senere. Nå kan foreldrene til sønnen bli dømt for å ikke ha grepet inn, skriver Wall Street Journal

I Canada har man gjort endringer i lovverket fører til konsekvenser for foreldrene. Hvis en anmeldt sak går til retten og den anklagede er mindreårig, kan foreldrene bli holdt ansvarlig. 

I Sverige måtte en mor betale 150 000 kroner av en erstatningssum på totalt 570.000 kr etter at datteren hennes hadde mobbet via Instagram. Lagmannsretten slo fast at foreldre i endel tilfeller er ansvarlig for å erstatte skader barna deres forårsaker ved kriminelle handlinger, ifølge Aftenposten