Det opplyser distriktssjef i NVE, Brigt Samdal, til TV 2.

Beregninger etter skadene viser at det påløper 70 millioner kroner til gjennomoppbyggingsarbeid i Odda, 69 millioner i Flåm og 16 miilioner i Lærdal.

– Resten knytter seg til 15 andre kommuner som ble rammet av flommen, forklarer Samdal til TV 2.

I tillegg vil det påløpe ekstrakostnader på flere titalls millioner som knytter seg til skade på privathus og bygninger. Dette dekkes av forsikringsselskapene. Veiskader og ødelagt jordbruksareal vil bli dekket av Naturskadefondet.

– Arbeidet med å rette og skadene og «plastre» elveløp vil bli gjort i løpet av 2015 og 2016, opplyser Samdal.