OPPDAG MOBBEREN: Mobbere er ikke en ensartet gruppe, men handler ut i fra en negativ strategi, sier forsker.
OPPDAG MOBBEREN: Mobbere er ikke en ensartet gruppe, men handler ut i fra en negativ strategi, sier forsker.

Slik oppdager du at barnet ditt er en mobber

– Aller først må man anerkjenne at det kan gjelde eget barn, sier pedagog. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når 17.000 barn oppgir at de mobbes to til tre ganger i måneden, gir det seg selv at det også er mange barn som står bak mobbing. 

– Barn som mobber er ikke en ensartet gruppe. Noen barn som mobber har mangelfulle sosiale evner. Fordi de ikke helt klarer å innrette seg i lek og aktivitet kan de lett bli utstøtt eller få negative kommentarer fra andre. Så blir de sinte og ødelegger i stedet. De kan også begynne å plage mindre barn fordi de her er den sterke som har kontroll. Disse barna opptrer altså ofte både som mobber og offer.

VIL FLYTTE MOBBERNE: Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer som åpner for at mobbere skal kunne flyttet til en annen skole. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
VIL FLYTTE MOBBERNE: Kunnskapsdepartementet foreslår nå endringer som åpner for at mobbere skal kunne flyttet til en annen skole. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Dette sier Tove Flack, Universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun har jobbet med mobbeproblematikken i mange år.

Ofte ressurssterke barn

– De fleste barn som mobber har imidlertid god sosial forståelse og god status i barnegruppa, fortsetter hun.

Det kan være ressurssterke, kreative og språklig sterke barn som er flinke til å sette i gang lek. De er ikke redde for å hevde seg, og skjønner hvordan de kan manøvrere i gruppa.

– Det må sies at mange elever med gode ressurser og høy status er positive rollemodeller og passer på at alle får en plass. Barn som mobber bruker imidlertid sin status mer negativt. De dominerer og bestemmer hvem som får være med og hvem som skal holdes utenfor. De holder makten sin ved å skape usikkerhet og utrygghet i gruppa. Det gjelder å holde seg inne med lederen for selv å være innenfor.

Voksne må ta ansvar for å lede barn

Det er alltid de voksne som må ta ansvaret, når barn bruker negative strategier i samhandling med andre barn mener Flack.

Det er pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen enig i:

– Hjemmet er den viktigste læringsarenaen for barn og unge, og foreldrene er de viktigste rollemodellene. Hvis vi snakker stygt om naboen på hjemmebane, så vil barn kopiere vårt mønster, sier hun. 

Manglende veiledning eller makt for å disiplinere kan føre til aggresjon og mobbing. Om man selv bruker aggressive strategier er det lettere å akseptere at egne barn bruker samme strategier, altså opptre som negative rollemodeller for sine barn, mener Falck.

– Barn trenger voksne som er tydelig på hva barn kan og ikke kan gjøre samtidig som de bryr seg og evner å se bakenfor barnets handlinger og ivareta barnets behov. Mobbing må avdekkes tidlig og stoppes, legger Falck til.

– Hvilke varselsignaler skal man se etter?

– Foreldre har en tendens til å tenke at eget barn ikke mobber. Det første vi må anerkjenne er at dette kan være tilfelle. Videre er det viktig å spørre seg selv om barnet ditt sliter i samspill med andre, om barnet ditt er ekskluderende, og hvordan barnet ditt snakker om andre barn, sier Jørgensen.

Jørgensen mener at det viktigste man kan gjøre er å skape et samtalende hjem, og et sted for barn der man kan snakke med foreldrene. 

– Kunnskapsministeren må satse på foreldres kompetanse, mener Jørgensen. 

Vil flytte mobberne

– Barn som mobber, bør flyttes til andre skoler, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det står ikke eksplisitt i dagens lovverk at en elev som mobber, kan flyttes til en annen skole, men det fremgår av lovens forarbeider at det er adgang til dette. 

Kunnskapsdepartementet foreslår nå lovendringer som åpner for at mobbere i visse tilfeller skal kunne flyttes til en annen skole.

På den måten slipper offeret selv å måtte flytte. Røe Isaksen får støtte av foreldre og elever, men skoleeiere og lærerne sier nei, skriver Vårt Land.