KALDDUSJ: Christian Kjølseth regnet med at det skulle være en kurant sak å få erstatning for sitt defekte baderomsgulv. Han tok feil. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
KALDDUSJ: Christian Kjølseth regnet med at det skulle være en kurant sak å få erstatning for sitt defekte baderomsgulv. Han tok feil. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Christians (30) boligkjøp endte med ekstraregning på 120.000 kroner

Christian Kjølseth regnet med at forsikringen ville dekke hans defekte badegulv. Nå føler han seg sviktet av rettssystemet og går en vinter i møte med kaldt bad og tom lommebok.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hadde jeg visst det jeg vet i dag, at rettspraksis er blottet for moral, etikk og vanlig rettferdighetsforståelse, ville jeg aldri gått til sak, sier Christian Kjølseth.

Den 30 år gamle sivilingeniøren sitter i sofaen hjemme i leiligheten i Oslo og blar i en tykk perm med dokumenter. Han har lagt ned et stort antall arbeidstimer, tapt en rettssak og er rundt 120.000 kroner fattigere. Han vil ikke at det skal være forgjeves og ønsker å få fram hvor galt han mener dagens rettspraksis kan slå ut og for å advare andre.

– Jeg aksepterer at jeg tapte min sak og vil ikke anke. Jeg vil rette søkelyset på systemet. Det er galt at en privatperson må risikere alt han eier og har for å kjempe mot en urett han mener er begått mot seg, og min påstand er at det er umulig å vinne mot Protector i en baderomssak, sier Christian.

Fremsto som trygt kjøp

Han kjøpte en leilighet i Oslo i april 2011. Ifølge takstpapirene var bygården totalrenovert i 2004/2005, og leiligheten fremsto som godt vedlikeholdt. Christian hadde ingen grunn til å tro at noe var galt.

BAD TIL BESVÆR: Varmekablene sviktet nok en gang etter at Christian hadde signert kjøpekontrakten, men før han overtok leiligheten. En flis ble fjernet, og den nye flisen har verken samme størrelse eller glans som de gamle. Dessuten sviktet varmekablene på nytt. Foto: Lars Barth-Heyerdahl
BAD TIL BESVÆR: Varmekablene sviktet nok en gang etter at Christian hadde signert kjøpekontrakten, men før han overtok leiligheten. En flis ble fjernet, og den nye flisen har verken samme størrelse eller glans som de gamle. Dessuten sviktet varmekablene på nytt. Foto: Lars Barth-Heyerdahl

Men sommeren 2013 sviktet varmekablene på badet. Christian fant ved en tilfeldighet ut at varmekablene var utbedret to ganger tidligere på grunn av jordfeil. Siste gang det skjedde, var etter at han hadde signert kjøpekontrakten, men før han overtok leiligheten.

Selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring hos Protector. Der opplyser selgeren at det hadde vært brudd på varmekabelen på badet, men at dette var fullt utbedret. Christian hadde ikke fått noen informasjon om to skaderapporter hvor baderomsgulvet beskrives som dårlig, med fuktig og porøs betong. Dette pekes på som årsaken til at feilen oppstår.

Dyrt å dokumentere skaden

Christian regnet det som opplagt at feilen ville være omfattet av eierskifteforsikringen og kontaktet Protector. Selskapet svarte at de ikke ville se på saken før de fikk en rapport om skadens omfang og spesifiserte kostnader.

Christian bestilte to rapporter som til sammen kostet ham 11.250 kroner, kontaktet Huseiernes landsforbund og engasjerte advokat. Fortsatt fikk han ikke gehør hos Protector. Han mener de ikke en gang kan ha lest den siste taksten som var ført i pennen av Erik Jonson, som er offentlig godkjent takstmann. En og en halv måned tok det å få svar fra selskapet, da i form av en kortfattet mail.

Han følte at han ikke hadde noe annet valg enn å gå til sak mot selger og forsikringsselskapet, som avviste alle forespørsler om dialog, forlik og rettsmegling. Stevningen kostet ham 25.000 i advokatutgifter.

Tapte så det suste

Christian forteller om en rettssak der han følte at han ble totalt overkjørt av Protector.

– Jeg skjønner jo dommeren. Både advokaten og takstmannen til Protector har åpenbart svært god erfaring med å være i retten og begge var flinke til å angripe løsningen til min takstmann, sier Christian.

Retten kom fram til at det ikke er nødvendig med en total rehabilitering av badet, slik Christians takstmann hevdet. En atskillig enklere løsning som Protector anbefalte vil være tilstrekkelig, ifølge dommen. Sammen med brannsikringstiltak beregnes utbedringskostnadene til 88.738 kroner, noe som utgjør rundt 3,2 prosent av kjøpesummen.

For at skaden skal regnes som «vesentlig», må utbedringen beløpe seg til mellom 3 og 6 prosent av kjøpesummen, ifølge tingretten. Dommen viser til rettspraksis om at kostnadene bør ligge i den øvre delen av dette spennet.

«I denne saken ligger vi således under det som kan anses som vesentlig ut fra en rent prosentmessig vurdering av forholdet mellom kjøpesummen og utbedringskostnadene», skriver dommeren, og frifinner Protector.

Må dekke motpartens utgifter

Christian må dermed ut med 86.000 kroner i saksomkostninger til motparten. I tillegg kom 107.000 til egen advokat pluss diverse utgifter til takstrapporter og andre omkostninger.

– Forsikringen min dekker 80 prosent av mine advokatkostnader, men det er likevel mye penger. Jeg har råd til dette tapet, men jeg verken råd eller helse til å anke, sier Christian.

Advokat Tommy Ravndal hos Protector skriver i en epost til TV 2 at i 99 prosent av tilfellene er brukte boliger solgt «som den er». En mangel må være vesentlig i forhold til kjøpesummen og forholdene ellers for at selger skal være ansvarlig.

– Høyesterett har uttalt svært tydelig at den nederste grense er 5-6 prosent av eiendommens salgsverdi, da fratrukket det kjøper måtte forvente etter kontrakten. Selskapet forholder seg til denne hovedregelen. I de tilfeller det er tilbakeholdte opplysninger eller det er gitt uriktige opplysninger kan ansvar foreligge selv om utbedringskostnader utgjør mindre enn 5-6 prosent av kjøpesummen, skriver Ravndal.

– Kjølseth opplevde Protector som lite imøtekommende og løsningsorienterte før han tok ut stevning. Blant annet tok det en og en halv måned å få svar da han sendte inn en takstrapport. Har dere en kommentar til Protectors saksbehandling?

– Protector Forsikring ASA har en klart uttrykt policy om hurtig og korrekt oppgjør. Vi erkjenner at noen saker tar tid. Der det kan trekke ut i tid er der det er særlig behov for å vurdere sakens tekniske side. At enkelte opplever at det tar uforholdsmessig lang tid er beklagelig. I dette tilfelle kunne vi vært dyktigere til å gi en tilbakemelding på hva vi ønsket å vurdere, og gitt et tidsestimat til kjøper, svarer advokaten.

Ingen opplysningsplikt etter kontraktsinngåelse

Christian kan ikke forstå at selgeren ikke trengte å opplyse ham om feilen som oppsto på varmekablene etter at kjøpekontrakten var signert. Dommen viser til at opplysningsplikten bare gjelder fram til avtalen inngås.

– Med andre ord sier denne dommen at det er helt ok å gå løs på et stuegulv med kniv etter et salg så lenge utbedringskostnadene er å anse som ubetydelige, resonnerer Christian.

Videre reagerer han på at Protector stilte i retten med en takstmann som er ansatt som teknisk sjef i selskapet, og som selv opplyste at han hadde en familierelasjon til bedriften M-TEK, som kunne levere løsningen Protector anbefalte.

– Faglig kvalitet og troverdighet

Tommy Ravndal uttaler til TV 2 at deres takstmann ikke har noen økonomiske incentiver mot selskapet.

– M-TEK står inne for pristilbud som gis ved at de også utfører arbeidet til den pris som ble anslått i tilbudet. Med andre ord er det faglig kvalitet og troverdighet som gjør at Hermann anbefaler M-TEK, uttaler Ravndal.

Tilbake sitter Christian med et bad som fortsatt er iskaldt. Han synes kravet om at skaden må utgjøre 5-6 prosent av kjøpesummen, er urimelig.

– Hadde denne skaden oppstått i en leilighet i en del av landet hvor boligprisene er lavere, ville jeg fått erstatning. Nå står jeg fram som den eneste taperen.