NÆRMER SEG:  Svein Flåtten (H) og Hans Olav Syversen (KrF) drøfter uføretrygd og formuesskatt. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).
NÆRMER SEG:  Svein Flåtten (H) og Hans Olav Syversen (KrF) drøfter uføretrygd og formuesskatt. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix).

Regjeringen skal løse uføre- og skattefloken

Regjeringspartiene er villige til å fire på to av de mest omstridte forslagene i statsbudsjettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søndag kveld la regjeringspartiene en ny skisse på bordet, og forhandlingene nærmer seg nå et smertepunkt.

– Vi trenger mer tid, men nå er Svein Flåtten og jeg enige om at vi trenger en god natts søvn, sa Hans Olav Syversen (KrF) til TV 2 da forhandlerne gikk hvert til sitt ved 21.30-tiden søndag kveld.

To tilbud søndag

Søndag kveld la regjeringspartiene ytterligere et tilbud på bordet, der de etter det TV 2 erfarer kom med innrømmelser på flere av de mindre kravene til KrF og Venstre.

– Nå legger vi frem et veldig godt tilbud. Vi har strukket oss langt, sa Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter på vei inn i det siste møtet som startet klokken 20.45 søndag.

Etter det TV 2 erfarer flyttet regjeringspartiene på mindre beløp i det siste tilbudet, mens det var relativt store politiske innrømmelser i tilbudet som kom søndag ettermiddag.

Likevel er avstanden mellom partiene fortsatt stor. 

– Vi har mye arbeid foran oss, sier Hans Olav Syversen (KrF).

Diskuterer uføre

Etter det TV 2 erfarer har Høyre og Fremskrittspartiet søndag lagt ulike modeller på bordet for å løse to av de mest omstridte budsjettflokene, formuesskatten og barnetillegget i uføretrygden.

Særlig regjeringens forslag til kutt av barnetillegget for uføre har skapt mye støy. Nå er dette et av de mest sentrale punktene i forhandlingene.

– Vi diskuterer det, jeg har oppfattet at regjeringspartiene skjønner at det er en viktig sak, derfor bruker vi også tid på det, sier Syversen.

Både KrF og Venstre har kritisert kuttet og mener det gir en usosial profil.

Ulike modeller

Etter det TV 2 erfarer har regjeringspartiene lagt flere ulike modeller på bordet som de ber KrF og Venstre vurdere.

– Mange av de sakene som har vært oppe i media har selvsagt blitt diskutert, sier Flåtten.

Regjeringen foreslo å kutte den behovsprøvde maksimalsummen i barnetillegget til uføre som er på 35.000 kroner, og erstatte den med et standardtillegg på 7.020 kroner i året. Kuttet ble foreslått iverksatt fra 2016 med en gradvis innfasing til 2018. Regjeringen la opp til  å spare 45 millioner kroner neste år og 590 millioner når ordningen var gjennomført.

Skattekrangel

Et annet sentralt tema i forhandlingene er formuesskatt. Her vil regjeringen både heve innslagspunktet og kutte prosentsatsen. KrF ønsker ikke å kutte i formuesskatten, mens Venstre sier nei til kutt i prosentsatsen og vil øke bunnfradraget. 

Også flere av skatte- og avgiftsendringene er etter det TV 2 erfarer løftet opp på forhandlingsbordet.

– Nå har vi fått et nytt justert tilbud fra regjeringspartiene, sier Terje Breivik (V), som ikke ønsker å kommentere innholdet i forslagene.

Spisser kravlister

Etter det TV 2 erfarer har også KrF og Venstre nå spisset kravlistene sine, som i utgangspunktet var identiske med partienes alternative budsjettforslag.

– Vi beveger oss også, i et budsjettsamarbeid er det ingen som får det 100 prosent som de vil, så vi har også standpunkter som er i bevegelse, det vet regjeringspartiene godt om, sier Syversen.

Regjeringspartiene la søndag en rekke nye forslag på bordet, ikke bare på utgiftssiden, men også flere forslag til inndekning ble diskutert.

– Vi har lagt viktige innspill med mange nye områder på bordet, sier Svein Flåtten (H) til TV 2.

Vanskelige kutt

Flere av forslagene fra Venstre om økte miljøavgifter er tøffe å svelge, spesielt for Fremskrittspartiet.

– Hvor vanskelig er det å ofre hjertesaker for Frp i forhandlingene?

– Det er aldri kjekt, det er vanskelig, men vi har ikke flertall, derfor må vi forhandle med KrF og Venstre, sier Gjermund Hagesæter (Frp).

I helgen hadde KrF landsstyremøte der det kom tydelige signaler om at flere av kuttene regjeringen hadde lagt opp til, som KrF opplevde som omkamper fra i fjor, måtte på plass dersom det skulle bli reelle budsjettforhandlinger. 

– Vi har gjennom hele denne prosessen markert våre viktigste områder som sosial profil, tidlig innsats i skolen, bistand og skatteprofil. Vi har ikke endret posisjon på dette som blir viktige temaer når forhandlingene fortsetter, sier Syversen.

Forhandlerne har gitt seg selv en frist til en av de første dagene over helgen med å komme til enighet. Formelt må de være i mål i god tid før finanskomiteen skal avgi sin innstilling 20. november. Stortinget vedtar rammene for budsjettet 27. november.