Johnny (79) til Siv Jensen: – Du har skuffet meg

Det er de eldre som i størst grad svikter Fremskrittspartiet i den dårligste målingen siden 1995.

Ikke siden 1995 har så få sagt at de vil stemme på Fremskrittspartiet, og tallene viser at det er de eldre velgerne som svikter.

– Det Frp lovet at skulle skje før de kom til makten, var løgn, og bare for å lokke til seg velgere, sier tidligere kjernevelger, Johnny Ødegaard (79).

SISTE GANG: Aud Mikalsen (75) synes ikke Fremskrittspartiet har holdt det de lovet, og vil ikke stemme på partiet igjen.
SISTE GANG: Aud Mikalsen (75) synes ikke Fremskrittspartiet har holdt det de lovet, og vil ikke stemme på partiet igjen.

Den første målingen TNS Gallup har laget for TV 2 etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett viser katastrofetall for det ferske regjeringspartiet. 

Dersom det var valg i dag ville bare 9,5 prosent av velgerne stemt på partiet. Det er en tilbakegang på 4,3 prosentpoeng siden målingen som kom få dager før budsjettet ble presentert.

– Blir bare verre for de eldre

Frp hadde i forkant av valget i 2013 best oppslutning i Oslos sørøstlige deler og Groruddalen, med bydel Stovner helt på topp.

Johnny Ødegaard (79) fra Stovner er ikke overrasket over at eldre velgere nå svikter partiet.

– Det er ikke noe rart i det hele tatt. De lover gull og grønne skoger, men så blir det bare verre for de eldre. De eldre har ikke penger til mat en gang, sier Ødegaard.

Oppfordring til Jensen

Ødegaard er ikke i tvil om han har stemt på partiet for aller siste gang, og han har en klar oppfordring til partileder Siv Jensen.

– Jeg vil si til Siv Jensen at hun burde holdt det hun lovet da hun gikk inn i regjering. Det gjelder både bompenger, og med tanke på eldre mennesker som sulter og lider. Det er veldig dårlig gjort av deg Jensen, avslutter Ødegaard. 

LITE Å HENTE: – De uføre har ikke mye å hente hos Frp. Det var dumt av meg å stemme på dem tidligere, sier Per Kristian Bysveen (59).
LITE Å HENTE: – De uføre har ikke mye å hente hos Frp. Det var dumt av meg å stemme på dem tidligere, sier Per Kristian Bysveen (59).

Aud Mikalsen (75) stemte også på Frp ved forrige valg, men forteller at hun nå sitter på gjerdet, og ikke vil stemme på partiet igjen. 

– Jeg synes ikke Frp har oppfylt det de lovet. Jeg går nok tilbake til Arbeiderpartiet som jeg har stemt på tidligere, sier Mikalsen.

Både Ødegaard og Mikalsen forteller at flere av deres venner og bekjente føler det på samme måten. 

Uheldig kombinasjon

Kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein, tror at kombinasjonen av kutt i formueskatten og innstramminger for de uføre, er en kritikk som kler Frp veldig dårlig.

Nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, tror på sin side at katastrofetallene skylder at partiet ikke har nådd frem med innholdet i budsjettet sitt.

– Egentlig har vi sett dette komme lenge, og sånn sett er ingen i partiet overrasket. Dette betyr at vi må brette opp ermene og jobbe alle sammen, sier Sandberg.

Ulstein tror at Frp prøver å forklare uførekuttene med at det egentlig er integreringspolitikk, og at det handler om å få særlig innvandrerkvinner ut i arbeid.

Flere av de som TV 2 snakket med på Stovner peker på nettopp kuttene i uføretrygden som årsak til den lave oppslutningen.

– De uføre har veldig lite å hente hos Fremskrittpartiet nå. De vil at alle skal ut i jobb selv om de ikke kan, sier Per Kristian Bysveen (59).