Danskene snur opp ned på sexundervisningen

Frem til i dag har ungdommene lært hvordan de skal unngå å bli gravide – nå skal de lære det motsatte. 

Både norske og danske ungdommer føler de har god tid til både å være ungdom, få utdannelse og jobb før de tenker på å stifte familie.

Mange mener til og med at det er unormalt å få barn før man er 25 år gammel. I likhet med Norge er gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende nærmere 30 år.

Snur sexualundervisningen på hodet

Undervisningen har i mange år fokusert på hvordan unge menn og kvinner unngår å bli gravide. Nå snus tankegangen til hvordan man lettere blir gravid?

Det utarbeides et nytt undervisningsmateriell som skal lære ungdommene hvordan de lettest blir gravide, og alle fordelene det er ved å bli foreldre tidlig. 

– Det er fantastisk, og vi trenger at vi tar dette alvorlig, sier klinikksjef Søren Ziebe ved Rigshospitalets fertilitetsklinikk. 

Infertilitet en folkesykdom

Fertilitetsleger mener det er altfor sent å begynne å tenke på barn når man nærmer seg 30. Sannsynligheten for å bli gravid halveres fra en kvinne er 20 til 30 år, og mange rammes av ufrivillig barnløshet.

– De siste årene har vi blitt klar over hvor stor folkesykdom infertilitet faktisk er, sier generalsekretær i Sex og Samfunn, Bjarne B. Christensen. 

Som 20-åring har en kvinne 33 prosent sjans å bli gravid i hver syklus, men når alderen stiger, daler sjansen til 17 prosent for en 30-åring, og åtte prosent for en 37-åring.