Nå skal farlige vogntog stanses på grensen

Samferdselsministeren åpner pengesekken for å unngå farlige situasjoner i vinter.

Denne vinteren skal utenlandske vogntog med dårlige dekk og bremser lukes ut på grensen. Statens vegvesen skjerper kontrollen på alle grenseovergangene for å hindre at farlige vogntog inntar norske vinterveier. 40 millioner kroner skal brukes på kontroll av tunge kjøretøy. Holdes tilbake - De som ikke følger reglene, risikerer i enda større

Mer innhold fra TV 2