Miljøkapittel fjernet fra budsjettet mot miljøvernministerens vilje 

Miljøvernminister Tine Sundtoft ble mektig irritert over at Siv Jensen og Finansdepartementet fjernet kapittelet om bærekraftig utvikling fra nasjonalbudsjettet.

I hvert eneste Nasjonalbudsjett siden 2007 har et eget kapittel vært viet til bærekraftig utvikling. Så sent som i Nasjonalbudsjettet for 2014 kunne man lese om hvordan utviklingen var for 17 utvalgte bærekraftsindikatorer.

Indikatorene sier noe om hvordan utviklingen har vært om alt fra klimagassutslipp til gytebestanden for norsk fisk.

Men i årets utgave er både kapittelet og bærekraftsindikatorene fjernet. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, er opprørt over at kapittelet er fjernet.

Arven fra Gro

– Å fjerne bærekraftkapitlet fra statsbudsjettet, det er ensbetydende med å kaste Gro Harlem Brundtlands arbeid i søpla, sier han.

Det var gjennom Gro Harlem Brundtlands arbeid i FNs Brundtlandkommisjon i 1987 at begrepet bærekraftig utvikling ble allment kjent.

Hansson mener at det å kunne lese om utviklingen i klimagassutslipp, fiskebestand og vannkvalitet i tidligere Nasjonalbudsjett har vært en naturlig arv fra Brundtlandskommisjonens arbeid.

– Bærekraftkapitlet i Nasjonalbudsjettet er det eneste stedet hvor man fører sammen hvordan vi budsjetterer med pengene våre, og hvilken effekt det har på bærekraft i Norge, mener Hansson.

– Symbolpolitikk

Nasjonalbudsjettet kommer samtidig med resten av statsbudsjettet hver høst, og det er Finansdepartementet som utarbeider dokumentet.

I en e-post til TV 2 skriver Finansdepartementet at det hele dreier seg om en omorganisering av kapitlene og at utviklingen for bærekraftsindikatorene for hvert område fortsatt publiseres på Statistisk sentralbyrås nettsider.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier følgende til TV 2 om bakgrunnen for endringene:

– Innimellom gjøres det endringer, og det er kanskje, og dette er også sånn symbolpolitikk. Det viktigste for meg er at effektiv ressursbruk er godt omtalt i Nasjonalbudsjettet, sier Sundtoft.


Irritert

TV 2 er likevel kjent med at miljøministeren ble mektig irritert over at Siv Jensen og Finansdepartementet fjernet kapitlet om bærekraftig utvikling og ser på det som helt unødvendig.

På spørsmål fra TV 2 vil hun heller ikke svare på om hun mener det var en god idé å fjerne kapittelet.

– Mener du det var en god idé å fjerne dette kapittelet?

– Det viktigste er hva vi gjør i statsbudsjettet og har en helhetlig klima- og miljøpolitikk, svarer Tine Sundtoft.

– Helt utrolig

Professor i klimastrategi ved BI, Jørgen Randers, er oppgitt over at bærekraftkapitlet er fjernet.

– At de bare ganske enkelt skulle ta vekk kapitlet, det er i mine øyne helt utrolig, sier Randers.

Randers var leder for regjeringens lavutslippsutvalg i 2006. Han beskriver seg selv også som en av forkjemperne for at bærekraftkapitlet i sin tid ble tatt med i Nasjonalbudsjettet.

– Nå hadde man endelig fått et godt sett med bærekraftsindikatorer, og man hadde i åtte år målt disse og offentliggjort tallene, slik at det er fullt mulig for interesserte borgere å finne ut om Norge går i den riktige eller gale retningen når det gjelder de ikke-finansielle sidene. Så det at man tar vekk måleresultatene slik at vi ikke lenger vet hvor godt vi gjør det, er alvorlig, mener Randers.