FYLLING: På den tidligere skraphandeltomten nord for Andebu sentrum, brytes omtrent alle regler for forurensende avfall, mener Bellona. Foto: Harald Strømnæs, tb.no/AMEDIA
FYLLING: På den tidligere skraphandeltomten nord for Andebu sentrum, brytes omtrent alle regler for forurensende avfall, mener Bellona. Foto: Harald Strømnæs, tb.no/AMEDIA

Skraphandelen er nedlagt - men her står bilene

Nå raser Bellona mot kommunen.

annonse

 – Dette er det verste tilfellet av ulovlig forsøpling jeg har sett med egne øyne. Dette er veldig alvorlig, sier rådgiver Karl Kristensen fra Bellona idet han går rundt på en tidligere skraphandlertomt et par kilometers vei nord for Andebu sentrum.

Tomten tilhører private grunneiere, men er bortfestet til kommunen, som igjen drev fremfeste til skraphandleren.
Av Brønnøysundregistrene fremgår det at skraphandlerens firma ble registrert nedlagt i november 2012.

På eiendommen står det flere bilvrak, bilbatterier, elektrisk avfall, oljefat og annen emballasje for miljøfarlige, brannfarlige og giftige kjemikalier.

Mye av dette er gjenstander og stoffer som skulle vært levert som spesialavfall og destruert under betryggende forhold, forklarer Kristensen, til tb.no.

Giftige kjemikalier

På flere av dammene som har dannet seg i regnværet, flyter det oljefilm. Ett sted ligger noen slakterkniver som hvem som helst kan forsyne seg av. Eiendommen er ikke avsperret, og barn og dyr kan fritt ta seg inn.

– Da vi var her forrige gang i juli, fant vi også flere knuste bilbatterier, og det lekket ut både bly og syre. Vi fant også en del eldre produksjonsutstyr som potensielt inneholder kvikksølv. Dette er kanskje det verste eksemplet på ulovlige forhold som Andebu kommune har sett mellom fingrene med, sier Kristensen.

Han mener det er svært sannsynlig at grunnen på stedet er forurenset av tungmetaller og andre giftige kjemikalier.

LES OGSÅ: Her dumpet de søpla

Dokumentasjon


Gjennom befaringer, fotografier og forklaringer fra varslere mener Bellona å kunne dokumentere at det foreligger flere tilfeller av villfyllinger i Andebu, til dels med miljøfarlig avfall.

Kristensen tar Tønsbergs Blad med til nok et slikt sted, nærmere bestemt på en gårdseiendom i Høyjord. Bellona har sikret seg bilder av hvordan det så ut på stedet før fyllingen brant i august.

– Dette foregikk uten at Andebu kommune foretok seg noe, hevder Kristensen.

I asken etter den brente fyllingen finner han rester av trykk­impregnerte og overflatebehandlede trematerialer, som ikke skal kastes i naturen eller brennes.

– Dette forurenser både til luft og til grunn når det påtennes, sier Kristensen, som peker på at området har avrenning både til vassdrag og dyrket mark.

LES OGSÅ: – Hva slags oppdragelse har de fått?

– Kommunen visste


Gjennom å lese korrespondanse som har gått inn til og ut fra Andebu kommune, mener Bellona å kunne dokumentere at kommunens administrasjon har fått beskjed om flere av de ulovlige fyllingene i bygda uten å gripe effektivt inn for å få ryddet opp.

– Vi vet at de har visst. Spørsmålet er bare hvorfor de ikke har gjort noe, sier Kristensen, og legger til at en politianmeldelse vil bli sendt til Vestfold politidistrikt så fort som mulig.

– Mangler bemanning


Manglende kapasitet er hovedårsaken til at Andebu kommune ikke i større grad har kunnet følge opp ulovlige søppelfyllinger, sier kommunalsjef Thore Helge Larsen til Tønsbergs Blad.

– Når det gjelder fyllingen i Høyjord, som Bellona viser til, gikk det ut en advarsel til grunneier i 2012, sier Larsen etter å ha gjennomsøkt kommunens arkiv. Han har derimot ikke kunnet finne korrespondanse som angår den tidligere skraphandlertomten der Bellona mener det har foregått en omfattende uforsvarlig deponering av miljøfarlig avfall.

LES OGSÅ: Dumper hageavfall rett ved forbudt-skiltet

Ubesatte jobber


– På kommunalteknisk område har vi pr. idag, på grunn av vakanser, ingen ansatt til å ta seg av disse sakene, sier Larsen, som forteller at teknisk sektor har slitt med den administrative bemanningen i lengre tid på grunn av at én medarbeider sluttet og en annen ble langtidssykmeldt.

Nå jobber han imidlertid med å rekruttere nye medarbeidere, og håper det skal gi økt kapasitet til å følge opp forurensningsproblematikk.

– Beklagelig


– At det nå kommer til politianmeldelse er veldig beklagelig. Vi må bare ta til etterretning at vi er kommet i en slik situasjon, sier Larsen.

Han forteller at der kommunen blir varslet om ulovlig avfallstømming, forsøker de i utgangspunktet å løse problemet på en minnelig måte så langt det er mulig.

– Det skal nok mye til for at vi går til det skritt å bøtelegge og anmelde vedkommende, sier Larsen.

– Kundene våre er betalerne våre, og vi prøver å løse sakene gjennom dialog så langt det er mulig, sier kommunalsjefen.

Du kan lese mer om bil og motor i tb.no - her:

Unik bilsamling funnet på jorde