Krever at Forsvaret stanser utlending-utestengingen

Flere enn 1000 norske statsborgere utestengt fra førstegangstjenesten. Nå krever forsvarsministeren at reglene endres med umiddelbar virkning.

Forrige uke kom Klassekampens avsløring om at Forsvaret har stengt ute mer enn 1000 norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn fra førstegangstjenesten. Grunnen er at personene har relasjoner til land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

Nå krever forsvarsministeren at regelendringen trekker tilbake.

– Jeg har bedt Forsvaret med umiddelbar virkning om å stoppe den praksisen som de innførte i september, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Eriksen Søreide har i dag sittet i møter for å snakke om saken, og nå setter hun altså ned foten.

– De nye reglene gjør at mange ungdommer ikke får den individuelle vurderingen de skal ha, og det er en praksis vi ikke kan godta. Fremover vil det være noen som fortsatt ikke får sikkerhetsklarering, men det vil være basert på en individuell vurdering og ikke på bakgrunn av etnisk tilhørighet, sier forsvarsministeren.

– En klok beslutning

Lederen for Stortingets forsvars- og utenrikskomité, Anniken Huitfeldt, uttalte til TV 2 i helgen at hun var rystet over reglene. Hun sendte i dag brev til statsråden med krav om at praksisen ble stanset.

– Dersom man ikke får vist fram sin kompetanse på bakgrunn av hvilket land man er født i, så er det diskriminering, sa Huitfeldt til TV 2.

Hun setter dermed stor pris på forsvarsministerens vedtak.

– Det var en klok og forventet beslutning. Reglene var nok ikke utslag av diskriminerende holdninger i Forsvaret, men ubetenksomhet lenger nede i systemet, sier Huitfeldt.

Informerte ikke forsvarsministeren

Forsvarets nye retningslinjer ble innført uten at Eriksen Søreide ble informert først. Det plager ikke forsvarsministeren at Vernepliktsverket gav beskjed, men sier det trolig hadde vært lurt å gå til henne eller forsvarssjefen først.

– Vernepliktsverket hadde full anledning til å gjennomføre endringene, men de hadde ikke overskuet konsekvensene av hva slike endringer ville føre til. Hadde saken blitt løftet opp til forsvarssjefen eller meg, så er det klart at forslaget ville blitt stoppet før det var innført, sier Eriksen Søreide til TV 2.