Frps Ulf Leirstein la ned utvalg på flekken under TV 2-intervju:

«Håper Stoltenberg og co (...) lider et smertehelvete til de dør»

Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein hadde opprettet et utvalg som skulle gi ham råd i utformingen av lover og regler på Stortinget. Det gikk ikke helt etter planen.

Ulf Leirstein sitter i justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Jevnlig blir han kontaktet av folk som opplever at de har blitt urettferdig behandlet av samfunnet. Derfor valgte han i juni å konstituere sin egen rettsikkerhetsgruppe på Stortinget. Så langt i år har gruppen møttes med Ulf Leirstein to ganger på Løvebakken, og uavhengig møtes gruppen omtrent en gang i måneden. Det er den tidligere advokaten Marius Reikerås som har fått i oppgave av Ulf Lei