NETTSTEDET: Nettstedet har publisert en rekke artikler om kriminelle handlinger begått av personer med utenlandsk bakgrunn.
NETTSTEDET: Nettstedet har publisert en rekke artikler om kriminelle handlinger begått av personer med utenlandsk bakgrunn.

Nytt nettsted henger ut utenlandske voldtekstmenn med navn og bilde

Media anonymiserer voldtektsmenn og kriminelle, men en tidligere Vigrid-leder har tatt saken i egne hender. 

Det norske nettstedet har i løpet av kort tid publisert mer enn hundre artikler i ulike kategorier som kriminalitet, religion og historie. Mange av artiklene har et kritisk blikk på innvandring og muslimer. Felles for svært mange av sakene er at de omtaler kriminelle handlinger begått av personer med utenlandsk bakgrunn. I artiklene er ofte personene navngitt. - De