– Ønsker ikke at de skal få en lengst mulig straff

Høyesterett har bestemt at Nokas-dømte Kjell A. Schumann og Metkel Betew skal prøveløslates fra forvaring. 

Ifølge avgjørelsen fra Høyesterett er det ikke lenger nærliggende fare for gjentakelse. Vilkåret for fortsatt forvaring er derfor ikke oppfylt.

Schumann og Betew var de to eneste som ble dømt til forvaring etter Nokas-ranet i 2004. Begge ble dømt til 16 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Begge begjærte seg løslatt etter å ha sonet minstetiden.

Etter flere runder i rettssystemet har Høyesterett nå bestemt at de to kan prøveløslates.

– Schumann er naturligvis svært glad over avgjørelsen. Han håper at han slipper ut av fengsel i løpet av kort tid. Alt er lagt til rette for at han kan oppfylle vilkårene for prøveløslatelse, sier Schumanns forsvarer Fredrik Schøne Brodwall til TV 2.

Bærer ikke nag for farens død

Sønn til Arne Sigve Klungland, som ble skutt og drept av Schumann under Nokas-ranet i 2004, Kjetil Klungland, mener det er rimelig at de dømte prøveløslates.

– Jeg mener vurderingen skal handle om samfunnets vern mot kriminelle handlinger, ikke om mine følelser som etterlatt. Jeg opplever ikke løslatelsene som noen trussel mot meg personlig. Jeg har ikke behov for at verken Schumann eller Betew skal få en lengst mulig straff, sier Klungland til TV 2 etter dagens nyhet. 

Han mener det viktigste er Høyesteretts vurdering om gjentakelsesfare og han håper straffen de allerede har sonet vil gjøre dem til gode samfunnsborgere. 

– Jeg mener det er riktig at det skal være et høyt fokus på rehabilitering under soning. Så det blir spennende å følge dem videre i fremtiden på hvordan de velger å forvalte sine egenskaper til å bidra til et bedre samfunn. Først da vil vi få svar på om de virkelig har blitt rehabilitert, sier Klungland og legger til:

– Jeg har et sterkt ønske om at de bruker sin mulighet til å bidra, på en god måte.

VIL DE DØMTE VEL: Kjetil Klungland, sønn av politimannen Arne Sigve Klungland som ble drept under Nokas-ranet håndhilser på advokat Abdelilah Saeme like før rettsaken. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix
VIL DE DØMTE VEL: Kjetil Klungland, sønn av politimannen Arne Sigve Klungland som ble drept under Nokas-ranet håndhilser på advokat Abdelilah Saeme like før rettsaken. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix

Har tatt utdanning

Ifølge forsvareren har Schumann tatt utdannelse innen medier og kommunikasjon, og som tømrer, i fengselet.

– Han skal ta opphold på familiegården på Finnskogen hvor han er nødt til å oppholde seg. I tillegg så skal han være under hundre prosent sysselsetting. Han skal ha både meldte og uanmeldte besøk fra friomsorgen, sier forsvareren.

Schumann skal jobbe i et entrepenør-firma når han blir løslatt. 

– Mens han har sittet inne har han vært igjennom behandling av psykolog. Han har vært gjennom det som følger av forvaringssystemet med oppfølging der i fra. I tillegg har han hatt møter med pårørende og lignende, og lagt det kriminelle livet helt bak seg, sier Brodwall.

Det var Kjell Alrich Schumann som skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland under Nokas-ranet.

Ranerne fikk med seg over 57 millioner kroner fra Nokas-ranet. Ranet er derfor Norges største. 15 menn er dømt for å ha vært med på eller å ha medvirket til ranet.

Statsadvokaten anket

Betew fikk i sommer medhold i prøveløslatelse både i tingretten og lagmannsretten, men Statsadvokaten anket til Høyesterett. Da Kjell Alrich Schumann søkte om prøveløslatelse, endte det med avslag i Eidsivating lagmannsrett. Sør-Trøndelag tingrett hadde da innvilget løslatelse. 

Metkel Betews forsvarer Marius Dietrichson er svært tilfreds med Høyesteretts avgjørelse og mener dommen vil ha stor betydning for alle forvaringsinnsatte i landet.

– Farlige forbrytere som under soning fortsatt er like farlige som da de ble idømt forvaring, må fortsatt sitte i fengsel på ubestemt tid. Høyesterettsdommen i dag forandrer ikke på dette, sier Dietrichson til TV 2.

Vil fortsette studiene

Det viktigste i dommen er at den sier noe om hva som skal til av begrunnelse for å holde tilbake en domfelt på ubestemt tid, sier Dietrichson.

– Begrunnelsesplikten ligger høyt. Når det gjelder de konkrete sakene som er behandlet her, tilfredsstilte ikke staten begrunnelsen.

– Hva slags planer har Betew nå?

– Han vil leve et ordinært liv i frihet, fortsette sine studier og bo i Norge, sier Dietrichson.

Høyesterett slutter seg til lagmannsrettens vurdering om at Betew under soningen har tatt videregående skole og flere universitetsfag, og at han er reelt motivert for å ta utdanning.