UTVIDET SIKTELSE: Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. FOTO: TV 2
UTVIDET SIKTELSE: Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. FOTO: TV 2

Spesialenheten utvider siktelsen mot korrupsjonssiktede Eirik Jensen

Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker sier til TV 2 at de har besluttet å utvide siktelsen mot den korrupsjonssiktede politimannen til å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse.

– Mistanken er ikke svekket. Det er rett og slett den fasen vi er i etterforskningen. Vi har nå et bedre bevisbilde enn tidligere, sier Øyen til TV 2. 

Fremdeles gjenstår analysearbeid, men Spesialenheten har kommet i mål med innhenting av opplysninger i forbindelse med politimannens økonomi.

– Jensen er mistenkt for å ha gitt den narkotikasiktede Gjermund Cappelen opplysninger eller på annen måte bidratt til å trygge og sikre hans narkotikavirksomhet. Siktelsen for grov korrupsjon bygger på en mistanke om at politimannen har fått gjenytelser i form av penger og andre fordeler, sier Øyen.

LEDER: Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker. FOTO: ASBJØRN OLSEN / TV 2
LEDER: Etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten for politisaker. FOTO: ASBJØRN OLSEN / TV 2

Den siktede politimannen er gjort kjent med den utvidede siktelsen.

– Nok er nok. Nå må han få tilgang til de klausulerte dokumentene slik at han kan settes i stand til å utøve et forsvarlig forsvar av seg selv, sier Jensens forsvarer Jens-Ove Hagen til TV 2.

Jensen ble pågrepet 24. februar 2014 på jobb av Spesialenheten sammen med polititjenestemenn fra Asker og Bærum politidistrikt. 

Begge siktet

Gjermund Cappelen, som i en tidlig fase av saken ble avhørt av Spesialenheten som vitne, har i nyere forklaringer for Spesialenheten hatt status som siktet. Han er i likhet med politimannen siktet av Spesialenheten for grov korrupsjon. 

Nektet avhør

TV 2 vet at Eirik Jensen var i et nytt avhør med Spesialenheten i går, men at han nektet å la seg avhøre videre etter at han ble kjent med siktelsen. 

– Han var innkalt til avhør hos Spesialenheten i går og ble presentert den utvidede siktelsen. Han står fast på at han nekter straffskyld, sier Jens-Ove Hagen til TV 2.

– Etter min anbefaling ville ikke Jensen la seg avhøre i går. Grunnen er at han etter åtte måneder fortsatt ikke kjenner grunnlaget for siktelsen mot han. Nå forventer jeg at Spesialenheten begynner å få respekt for hans rettigheter.

Fnyser av korrupsjonspåstandene

Narkobaronen Gjermund Cappelen har forklart at han har betalt millionbeløp til polititoppen for hjelp til å smugle inn store mengder hasj til landet.

– Gjermund Cappelen har forklart at han har smuglet over 20 tonn hasj til Norge, og at du har fått 500 kroner i betaling for hver kilo.

– Det vil si at jeg er mangemillionær det.

– Du smiler, men hva er din tanke?

– Jeg har jo fra dag en sagt at dette er en historie som media har hevet seg veldig på. Den er ikke sann.

 

Mener å kunne bevise

– Siktelsene i saken baserer seg på bevisbildet i etterforskingsmaterialet som foreligger per i dag. Mistanken bygger blant annet på en pengeoverlevering, funn av kontanter på bopel, oppussing av et bad og elektroniske spor som SMS-kontakt mellom politimannen og Bærumsmannen, sier Øyen til TV 2.

Spesialenheten har i tingretten og lagretten fått medhold i hefte av 248.000 kroner som sikkerhet for mulig inndragning av utbytte fra straffbar virksomhet etter en eventuell senere dom i saken.

– Det gjenstår fortsatt mye etterforsking i saken, og den videre etterforsking skal søke å belyse saken best mulig for å få bekreftet eller avkreftet mistanken som foreligger, sier Liv Øyen til TV 2.

Når etterforskingen er ferdig, skal påtalespørsmålet avgjøres av sjefen for Spesialenheten.

TV 2 kommer med mer.