ØKT VEGSATSING: En Bobil kjører igjennom et jordras som har gått over gamle E6 ved Bergneset i Lyngen, nå fylkesvei 295. Veien ble senere stengt. Foto: Dag Tore Larsen / NTB scanpix
ØKT VEGSATSING: En Bobil kjører igjennom et jordras som har gått over gamle E6 ved Bergneset i Lyngen, nå fylkesvei 295. Veien ble senere stengt. Foto: Dag Tore Larsen / NTB scanpix

Regjeringen vil ha slutt på møkkaveiene

Den blåblå regjeringen drysser milliarder for å tette igjen hullene på slitte fylkesveier.  

Regjeringen foreslår å bruke over 54,6 milliarder kroner på samferdsel i 2015. Det er en endring på 10 prosent fra årets budsjett.

– Vi skal sikre godt vedlikehold, er hovedbudskapet fra samferdselminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Se alt om statsbudsjettet i vårt livesenter.

Hovedprioriteringene fra den blå-blå regjeringen i statsbudsjettet for 2015 er:

  • Økt satsing på fylkesveiene
  • Bedre togtilbud
  • Reform av samferdselssektoren
  • Oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP)
  • Kapitalinnskudd til infrastrukturfondet på 40 milliarder kroner.

Veg

Vegvesenet får en bevilgning på 26,8 milliarder kroner til vegformål, en økning på tre milliarder kroner i forhold til årets budsjett.

Her ønsker regjeringen å redusere etterslepet på vedlikehold av veiene. 8 milliarder kroner skal gå til store vegprosjekter.

Regjeringen foreslår også at det skal brukes 200 millioner kroner til opprusting av fylkesveiene.

– Fylkesvegene er den kanskje største blant flere budsjettvinnere, med en økning på hele 67 prosent, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen følger også opp Nasjonal transportplan og ønsker å fullføre alle planlagte prosjekter i 2015.

I tunneler på riksvegnettet ønsker regjeringen omfattende fornyinger for å tilfredstille kravene i sikkerhetsforskriftene.

I 2015 ønsker samferdselsministeren å bruke 600 millioner kroner til planlegging av nye vegprosjekter på E39, E18 og E6.

VEGSATSING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under et pressemøte på Paulsenkaia i Oslo i juli. I sitt første statsbudsjett som samferdselsminister er det fylkesveiene som får størst økning. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
VEGSATSING: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under et pressemøte på Paulsenkaia i Oslo i juli. I sitt første statsbudsjett som samferdselsminister er det fylkesveiene som får størst økning. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår 22 milliarder kroner til ulike kollektivtiltak i 2015. En økning på nesten tolv prosent fra årets budsjett.

Det foreslås en økning på 1,7 milliarder til totalt 21 milliarder kroner i en satsing på jernbanen.

Blant annet ønsker regjeringen å satse på Intercity-utbygging på Østlandet. Her er det foreslått satt av 540 millioner kroner til planlegging.

Det foreslås 25 millioner kroner som statlig tilskudd til planlegging av Fornebubanen.

I disse midlene ligger en gjennomføring av prsojektet med nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) som skal stå ferdig i 2021. I tillegg ønsker regjeringen flere togavganger på Sørlandsbanen samt forlenge Trønderbanen helt til Melhus.

I tillegg kommer kommer dobbeltspor på Dovrebanen mellom Langset - Kleverud, som skal tas i bruk 2015.

Dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Holm-Holmestrand-Nykirke planlegges å tas i bruk i 2016.

I Hordaland foreslås det å bruke 390 millioner kroner til å videreføre prosjektet Ulriken tunnel og planlegging av Bergen stasjon - Fløen.

95 millioner kroner foreslås brukt til fornyingstiltak på Bergensbanen.