Ti ting du må vite om statsbudsjettet

Her får du en rask innføring i de viktigste punktene i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1 Samferdsel: 

Regjeringen vil bruke 200 millioner kroner på å ruste opp nedslitte og humpete fylkesveier. Her er det snakk om en økning på 67 prosent fra årets budsjett. I tillegg skal tunneler på riksvegene rustes opp for å tilfredstille sikkerhetskravene. Mye penger skal også gå til å fullføre og planlegge store vegprosjekter på E39, E18 og E6. Totalt vil regjeringen bruke 55 milliarder kroner på samferdsel i det kommende året. Det er opp 5 milliarder fra året før.

For jernbanen legger regjeringen opp til hyppigere avganger på Sørlandsbanen. I budsjettet bevilges også 540 millioner til planleggingen av utbygging av Intercity-togene på Østlandet.

TV 2s nyhetsanker Yama Wolasmal gir deg budsjettet på tre minutter – se video øverst i artikkelen!

2 Skatt:

 Regjeringen vil kutte skatter for 8,3 milliarder kroner. 4,1 milliarder av dette er kutt i formuesskatten. Innslagspunktet i toppskatten heves fra 527.400 kroner til 552.300 kroner. Minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent. Skatteklasse 2 for ektepar avvikles i løpet av 2015 om regjeringen får sin vilje.

– Denne regjeringen viser en utrolig raushet overfor dem som har mest fra før, og en utrolig smålighet overfor dem som har minst, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

3 Bilavgifter:

 Hvis du skal kjøpe bruktbil, kommer regjeringen med en god nyhet til deg. Her reduseres avgiftene med 35 prosent. I fjor var kuttet på 14 prosent. Avgiftsreduksjonen blir på det meste opp mot 11.000 kroner hvis du for eksempel skal kjøpe deg en brukt luksusdoning som Porsche Cayenne eller Audi Q7.

Det foreslås at veibruksavgiftene holdes nominelt uendret. Videre foreslås det at satsene i engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres med 30 prosent.

I statsbudsjettet var det også en gladnyhet til 100.000 campingvogneiere. Årsavgiften på 1120 kroner sløyfes, og kan heller brukes på ny grilldress eller solstol.

4 Uføretrygdede:

 En uførereform som trer i kraft fra nyttår innebærer at uføretrygd skal skattlegges som arbeidsinntekt i stedet for som pensjon. Samtidig øker utbetalingen av uføretrygd, men 50.000 uføretrygdede vil få 6000 kroner eller mer i redusert inntekt. Regjeringen foreslår en overgangsordning for å skåne de som blir hardest rammet. Uføre med barn får et lavere barnetillegg. Mens dagens ordning gir rett til en støtte på inntil 35.548 kroner, blir den nye satsen blir 7020 kroner.

5 Helse:

Regjeringen foreslår vel 2 milliarder kroner til en aktivitetsvekst på vel 2,15 prosent til sykehusene. 150 millioner av disse er satt av til innføring av en reform som skal gi fritt behandlingsvalg for pasienter. Først ut er behandling innen rus og psykisk helse. Hensikten er å redusere ventetider, øke valgfrihet for pasienter, og stimulere sykehusene til å bli mer effektive.

Det skal bygges ut 2500 flere heldøgns omsorgsplasser, og opprette 1000 dagaktivitetsplasser for demente.

Legemiddelindustrien er fornøyd med innsatsen for å få nye medisiner fortere på markedet, og mener situasjonen for kroniske smertepasienter vil bli bedre med statsbudsjettet for 2015.

Det nye taket for egenandeler for medisin og lege reduseres fra 2105 kroner til 2085 kroner.

6 NRK-lisensen:

 Mange lisensbetalere er nok fornøyde når regjeringen i dag bestemte at de ikke vil øke kringkastingsavgiften. NRK ønsket seg derimot en økning på 73 kroner i lisenspengene for 2015, noe som ville utgjort 146 millioner kroner ekstra for NRK. Lisenspengene dekker 97 prosent av NRKs inntekter, og økningen skulle gå til økte lønninger, visningsrettigheter, sikkerhet og beredskap og DAB-distribusjon. Nå varsler NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen at NRK vil bli nødt til å kutte for over 300 millioner.

7 Klimabløffen:

Regjeringen vil sikre minst ett fullskala CO2-anlegg innen 2020. Om det blir i Norge eller i utlandet, er foreløpig uvisst. Men klimasatsingen blir fra flere hold slaktet.

Regjeringen hevder i en pressemelding at de øker bevilgningene til arbeidet energieffektivisering og energiomlegging i norsk industri (enova).med 9.25 milliarder. Dette reagerer lederen i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, kraftig på, og kaller det hele en bløff Han sier disse pengene inkludere klimaforliket som allerede er vedtatt, og dermed ikke representerer noen økning i bevilgningene.

– Reell økt bevilgning til Enova utover klimaforliket er imidlertid kun i underkant av 100 millioner, sier Holm til VG.

– Det er ingen spor etter et grønt skatteskifte i budsjettet. I stedet kutter de i grønne avgifter med rundt en milliard kroner. Dette er en ren provokasjon, sier finanspolitisk talsmann i Venstre, Terje Breivik. 

8 Barnehage:

 Regjeringen foreslår å øke maksprisen i barnehagen for familier med inntekt på til sammen over 405.000 kroner. Prisen økes med hundre kroner, til 2580 kroner. For familier med samlet inntekt under 405.000 kroner vil barnehagen vil 500 kroner billigere i måneden.

CAMPINGGLEDE: Årsavgiften på vogna droppes. Foto: Colourbox.com
CAMPINGGLEDE: Årsavgiften på vogna droppes. Foto: Colourbox.com

Det blir ikke to barnehageopptak i året, og den magiske datoen er fortsatt 1. september. Barn født etter 1. september har ikke rett på barnehageplass det kommende året. Regjeringen mener de løser problemet med et fleksibelt opptak, der ledige plasser tildeles etter hvert. Dette skal skape mindre byråkrati, og med hundre millioner ekstra til kommunene er håpet at dette også skal finansiere 800 nye barnehageplasser.

9 Moms på varer fra utlandet:

HISTORISK DAG: For første gang kunne en finansminister fra Frp presentere et «ektefødt» budsjett. Montasje: NTB Scanpix/Colourbox.com
HISTORISK DAG: For første gang kunne en finansminister fra Frp presentere et «ektefødt» budsjett. Montasje: NTB Scanpix/Colourbox.com

 Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å heve fribeløpet på netthandel fra utenlandske aktører fra 200 kroner til 500 kroner. Samtidig som grensen økes til 500 kroner, skal nå frakt- og forsikringskostnader regnes med i beløpsgrensen, slik de alminnelige tollverdireglene er. En bedre løsning for både fraktselskapene og for forbrukerne, mener regjeringen. Kroken på døra for norske bedrifter, svarer næringslivet.

10 Utdanning:

Regjeringen vil bygge 1500 nye studentboliger neste år. Det er 200 flere enn i 2014. Basisstøtten for studenter økes fra 97.850 kroner til 100.920 kroner per studieår. En milliard skal brukes på videreutdanning av lærere.

Høyre og Frp foreslår å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015, som er en realvekst på over to prosent fra 2014.