Her er nye Dop-Oslo

Mens byrådet jubler over færre personer i hovedstadens rusmiljø, har den åpne russcenen bare flyttet seg et trikkestopp østover.

27. juni 2011 startet politiet en målrettet innsats mot det åpne rusmiljøet på Plata, Jernbanetorget og nedre del av Karl Johans gate. Nå drøyt tre år senere, er resultatene gode. Hver sommer teller Uteseksjonen i Oslo kommune hvor mange som oppholder seg i rusmiljøet. I 2010 viste tallene godt over 200 personer, i sommer var snittet 127 personer. Vil hindre rekruttering - Vi ser at den jobben vi gjør sammen med politiet, frivillige organisasjoner og kommunen lykk