I fire år har Annine Birkeland drevet kulturhuset Bergen Kjøtt, og det har blitt et viktig hus for norsk musikk. I denne bygningen har både Røyksopp og 300 andre sine studio.

I januar i år fikk bygget nye eiere, og leietaker Birkeland mottok et utkastelsesbrev. I brevet stod det at alle måtte være ute innen 14 dager.

– Utkastelsesbegjæringen handler i hovedsak om manglende husleie og et vedlikeholdsetterslep, forklarer huseier Reshad Eiyad.

Birkeland på sin side mener hun blir motarbeidet, og at hun derfor holder tilbake de siste husleiene. Hun sier hun har betalt husleien de andre månedene.

– De struper firmaet mitt, og gjør slik at er umulig å drive videre, raser hun mot eierne.

Siden januar har Birkeland blitt forsøkt kastet ut av huset flere ganger. All dialog mellom leietaker og de nye huseierne har foregått gjennom advokater.

– Vi har ikke møtt dere siden dere tok over bygget. Det er veldig spesielt. Jeg er jo leietaker her, var Birkelands beskjed til huseierne da hun etter seks måneder møtte dem for første gang.

Aktører trakk seg

De økonomiske problemene tårnet seg opp for Birkeland. Regninger ble ikke blitt betalt og kreditorene stod i kø. Krisen økte da store aktører begynte å trekke seg. Arrangementer ble avlyst, og storsalen i huset ble stående ubrukt. Birkeland mistenkte at de nye eierne stod bak.

– De har hatt kontakt med absolutt alle samarbeidspartnerne mine, både de kommunale partnerne og andre som sponser oss. De fleste kommer tilbake til meg og sier de har blitt kontaktet, og de lurer så klart på hva de skal gjøre, forteller Birkeland.

Huseier Reshad Eiyad bekrefter overfor TV 2 at de har vært i kontakt med noen aktører angående diverse arrangementer.

Annine Birkeland mener at dette er et av flere eksempler på brudd på god forretningsskikk, og stevnet derfor eierne for å få dekket milliontapet hun mener hun ble påført på grunn av alle avlysningene.

Lysere tider

Etter en turbulent periode, har det begynt å se litt lysere ut for Birkeland. Noen av de store aktører tok etter hvert kontakt igjen med ønske om å leie lokalet. Bergen kommune har i tillegg gitt 400 000 kroner i driftsstøtte til Birkeland denne uken.

TV 2 spurte eierne om de fortsatt vil kaste ut Birkeland hvis hun gjør opp for den manglende husleien. De sier at det er noe de må ta stilling til først når Birkeland har betalt.

–  Det var det jeg tenkte. Det virker som de skal ha meg ut uansett hvilke midler de må ta i bruk, sier Birkeland til TV 2.

– En veileder

Huseieren har lovet at selv om leietaker Annine Birkeland må ut, skal alle brukerne som var knyttet til henne, få fortsette å leie til de samme betingelsene. Musikerne som bruker bygget, håper det unike miljøet overlever.

– Det har oppstått usikkerhet når de kjører så hardt på henne som de gjør, sier musiker og produsent Mathias Tellez.

– Annine er en slags veileder som legger til rette for at vi kan utfolde oss slik vi vil, og bruke all den kreative energien som oppstår i et slikt hus, sier saksofonist Kjetil Møster.