På søppelplassen til hyttefolket ved Sjusjøen fløt det politiinformasjon i containerne.

TV 2 har blitt kontaktet av et par som sier de plukket opp en del av det som lå i søpla for noen måneder siden. Paret ønsker å være anonyme, og har vært usikre på hva de skulle gjøre med det sensitive materialet. 

– Vi tok ikke med alt vi fant, men lot en god del ligge igjen. Men vi tok det vi synes var stygt at lå sånn, siden det var så synlig, sier en av de som gjorde funnet til TV 2.

Lange lister med kriminelle

Paret pakket materialet de tok med seg i en politibag som lå i containerne. De sier de fant om lag 700 cder og lagringsdisketter, mange datamaskiner, politidokumenter og innpakkede mobiltelefoner i containerne.

– Det var rundt 50 mobiltelefoner med sim-kort. Ikke alle var i orden. Mange var knust, så vi tok med oss de som var hele, forteller paret.

De dumpede diskettene inneholdt blant annet anmeldelsesrapporter. Det ble også funnet fire ark som lister opp navn, fødsels og personnummer på 184 personer som er registrert av politiet i Gudbrandsdalen. En rapport med navn på mange fornærmede og det som er stjålet ved innbrudd i Lillehammer i 2009, er også blant det som er funnet.

Datatilsynet mener det er svært alvorlig at så sensitive person-opplysninger er på avveie.

– Slikt kan jo avsløre at folk har vært i politiets søkelys, og kanskje også helt uten at det har vært noen grunn til det. Og da kan jo det ramme folk veldig personlig og på en ødeleggende måte, sier lederen i Datatilsynet. Bjørn Erik Thon til TV 2.

Skal etterforske saken

Paret mente noen burde undersøke hvordan slikt kunne komme på avveie, og ba TV 2 levere politimaterialet til Spesialenheten for politisaker. Før helgen leverte TV 2 bagen full av sensitiv politiinformasjon til etterforskningssjef Knut Wold ved Spesialenheten. Etter et kort gjennomsyn er konklusjonen klar. Saken skal etterforskes.

– Dette materialet inneholder utvilsomt taushetsbelagte opplysninger og det ser ut som det stammer fra politiet. Så vi vil nå undersøke hva som har skjedd i denne saken, sier etterforskningsjefen til TV 2.

Konstituert politimester, Olav Sørby, i Gudbrandsdal politidistrikt ønsker ikke å gi noen kommentar.

– For dårlige rutiner

Funnet ved Sjusjøen er langt fra enestående. Med jevne mellomrom må Spesialenheten for politisaker etterforske hvordan sensitivt materiale fra politiet er kommet på avveie.

Mest kjent er saken der en beslaglagt PC, full av barneporno fra en sak på Sunnmøre, ble funnet igjen under ransaking hos mannen som ble dømt for drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne. En politimann hadde bedt ham om hjelp til å åpne maskinen.

Sjefen for spesialenheten, Jan Egil Presthus, mener enkelte politikamre har vist seg å ha for dårlige rutiner.

– Vi har hatt noen saker som har knyttet seg til noen få politidistrikt, og vi må vel kunne si at i de sakene har det vært slik at rutinene absolutt kunne vært bedre, sier Presthus.

Rutinen er at politiet plikter å forvisse seg om at materialet faktisk blir destruert. En politimann som bryter med disse rutinene, risikerer å miste jobben.

– I de tilfellene hvor man erverver gjenstander ulovlig, så vil jo straffen i ytterste fall kunne innebære at man taper stillingen i politiet. Det har vi sett eksempler på, forteller sjefen for Spesialenheten.