Mener Barents-søk bryter med samarbeidsavtalen

Regjeringens støttepartier reagerer kraftig på Oljedirektoratets seismikkundersøkelser i et sårbart område i Barentshavet.

18. juli i år startet Oljedirektoratet opp seismikkskyting i et område nord i Barentshavet. Seismikksøket kartlegger de geologiske bunnforholdene, og søkeområdet som er åpnet er stort, og også innenfor et nordligere område enn alle de andre eksisterende områdene hvor det foregår tilsvarende søk i disse dager.

- Dette er ikke noe annet enn snikåpning av et enormt og veldig sårbart område, innenfor iskanten for oljevirksomhet. Det er helt uaksaptabelt at Oljedirektoratet setter i gang dette, sier leder for Greenpeace Norge, Truls Gulowsen til TV 2.

- Ren kartlegging

Ifølge amerikanske National Snow and Ice Data Center (NSIDC), foregår store deler av søket innenfor et område som så sent denne våren var dekket av is.

Oljedirektoratet har bestilt seismikkskytingen. De mener en slik undersøkelse er innenfor deres hjemmelsområde.

- Dette ser vi på som en ren kartlegging. Det er en av Oljedirektoratets arbeidsoppgaver å kartlegge uåpnede områder på norsk sokkel, sier informasjonssjef i Oljedirektoratet, Eldbjørg Vaage Melberg.

Møter kritikk på Stortinget

Flere av stortingspartiene som TV 2 har vært i kontakt med, reagerer kraftig på søket som ble startet for en snau måned siden.

- Det er helt uakseptabelt at Oljedirektoratet setter i gang petroleumsvirksomhet som er miljøskadelig og som er i strid med regjeringens erklæring som de har forhandlet med venstre og KRF om. Derfor må det bare stoppes, mener SVs Bård Vegar Solhjell.

- Er det noe sted man bør holde fingrene langt unna når det gjelder oljevirksomhet, så er det i Svalbard-området, sier leder for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.

- Brudd på samarbeidsavtalen

I regjeringsplattformen mellom Høyre og Fremskrittspartiet står det følgende:

- "Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene"…

Nøyaktig den samme formuleringen er å finne på side 3 i samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Både Venstre og KrF reagerer kraftig når TV 2 spør om kommentar til søket som ble startet opp 18. juli. Venstre mener seismikkundersøkelsene er et brudd på samarbeidsavtalen mellom de borgerlige.

- Dette er ikke i tråd med innholdet i samarbeidsavtalen, hvor vi helt tydelig skriver at vi ikke skal ha petroleumsvirksomhet innenfor det som er å definere som iskanten, sier Venstres Ola Elvestuen, som også er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Undersøkelsene er i fellesskapets interesse

Regjeringen er av en annen oppfatning, og mener seismikkundersøkelsene ikke er å betegne som petroleumsvirksomhet.

- Samarbeidsavtalen er veldig tydelig på at vi ikke skal åpne for petroleumsvirksomhet i disse områdene, det gjør vi heller ikke, og det har regjeringen ingen planer om å gjøre, sier Høyres miljøpolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

Han mener det er hensiktsmessig å samle inn informasjon om norsk territorium, også til havs.

- Seismikk er informasjonsinnhenting. Hadde det vært snakk om prøveboring, ville det vært noe annet. Det er i fellesskapets interesse at vi samler inn mest mulig informasjon om norsk territorium, sier Astrup.

Elvestuen, fra støttepartiet Venstre, er helt uenig. Han ber nå om et møte for å følge opp samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene.

- Dette er petroleumsvirksomhet, og det blir ren semantikk å prøve å skille på det. Nå må vi må møtes, og diskutere hvordan vi følger opp samarbeidsavtalen, sier Ola Elvestuen.

Seismikkskytingen i det omtalte feltet, skal etter planen avsluttes 15. september.