– Får trolig aldri svar på om Norge var truet av terror

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier i et eksklusivt intervju med TV  2 at hun ikke angrer på at hun anbefalte regjeringen om å fortelle om terrortrusselen.

Det er to uker siden det ble slått full terror-alarm. PST hadde opplysninger om at en terrorgruppe hadde reist fra Syria med Norge som mål.

– Jeg var ikke redd, men jeg var bekymret. Det var en bekymringsfull situasjon vi stod i, sier sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland til TV 2.

Etter en uke ble terrortrusselen nærmest avblåst, men PST-sjefen angrer ikke på at hun anbefalte regjeringen om å gå ut og fortelle om trusselen.

Se intervju med PST-sjefen i vinduet øverst!

– Terrortipset var troverdig

– Hvis jeg hadde visst at ingenting ville skje så hadde vi ikke gått ut med denne type informasjon. Men sett tilbake og den situasjonen vi stod i, så var vår vurdering at dette er troverdig, dette bør vi informere om, sier Bjørnland til TV 2.

Samtidig innrømmer sjefen for landets sikkerhetstjeneste at vi trolig aldri får svar på om Norge var reelt truet av terror.

– Det er vanskelig nå i ettertid å si noe om troverdigheten til den informasjonen som tilfløt oss. Vi kan ha avskrekket og avverget et angrep ved å gå ut på den måten. Disse personene, hvis det var reelle personer kan ha valgt en annen vei et annet mål eller det kan ha vært uriktig informasjon. Dette vil vi antagelig aldri få et ordentlig svar på, sier Bjørnland.

– Hva er grunnen til at vi trolig aldri vil få et svar på det?

Usikkerhet

– Det ligger i etterretningens natur. Det vi holder på med her, å predikere for fremtiden, det er beheftet med usikkerhet. Men vi vurderte informasjonen i sanntid som troverdig og foruroligende og valgte derfor å varsle.

– Men i ettertid vurderer du informasjonen fortatt som troverdig?

– Vi vurderer informasjonen som tilfløt oss som mindre troverdig nå og det er rett og slett fordi tiden har gått. Dette var en tidsavgrenset trussel. Tiden gikk og det skjedde ingenting. Da kan vi også si at den informasjonen som tilfløt oss er mindre sannsynlig.

– Burde dere ikke ventet noen dager med å gå ut med informasjonen, til dere hadde fått sjekket opplysningene nærmere?

– Den opprinnelige trusselen gikk ut på at det skulle skje en terrorhandling i Norge i løpet av noen dager. Og tiden løp fra oss.

GODE NOK KILDER? PST-sjefen vedgår at vi trolig aldri får svar på om Norge var reelt truet av terror for to uker siden.  (Foto:  Jon Eirik Olsen, TV 2)
GODE NOK KILDER? PST-sjefen vedgår at vi trolig aldri får svar på om Norge var reelt truet av terror for to uker siden.  (Foto:  Jon Eirik Olsen, TV 2)

– Har dere gode nok kilder, etterretning i disse miljøene når dere ikke klarer å sjekke ut slike opplysninger?

En vanskelig øvelse

– Det vil kunne oppstå situasjoner også i fremtiden hvor ikke vi er i stand til å få det hele og fulle bildet. Og det ligger igjen etterretningens natur. Det å predikere hva som skal skje i fremtiden, det er en vanskelig øvelse.

– Hvor fikk dere informasjonen fra?

– Det kan jeg naturlig nok ikke kommentere. Mye av den informasjonen vi mottar er høyt gradert, svært sensitiv. Hvis vi hadde begynt å kommentere på hvor vi får informasjonen fra, hvem som er eller hva som er våre kilder, så vil vi i neste omgang erfare informasjonstørke. Og vi er helt avhengig av å få informasjon.

I følge TV 2s opplysninger var det utenlandske statsborgere som har kriget i Syria som stod bak trusselen - og politiet kjenner identiteten til minst en av personene. Dette ønsker ikke PST-sjefen å kommentere.

– Det vil jeg ikke kommentere nærmere.

– Hvorfor ikke det?

– Det er sensitiv informasjon.

– Så du vil ikke kommentere om det var norske eller utenlandske statsborgere som…?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Bjørnland sier vi må være forberedt på at terrorberedskapen plutselig kan bli hevet igjen. For trusselbildet mot Norge er skjerpet.

PST mener de mange personene som har reist fra Norge til Syria for å kjempe med militante islamistiske grupper utgjør en trussel når de kommer hjem.

– I Norge så er vi ikke vant til dette. I andre europeiske land er man mer vant til å leve med terrortrusler. Så at dette var en overraskelse og en ny erfaring for den norske befolkning, det skjønner jeg. Men det kan dessverre hende at dette ikke er siste gang man står i en slik situasjon, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.