Bli med inn i det nedlagte asylet

Minnene om vold, misbruk og forsømmelse sitter enda i veggene i det nedlagte psykiatriske sykehuset i Maryland. 

På gulvet ligger pasientjournaler, medisinskjemaer og gamle pillebokser strødd utover. Ulike medisinske innretninger, pasientsenger, rullestoler og operasjonsbenker står fortsatt igjen og forteller om fortiden til et av USAs aller mørkeste steder.

I disse 22 bygningene i Maryland ble de som ble sett på som USAs aller mest mentalt ustabile eller tilbakestående pasienter oppbevart, mishandlet og forsøkt behandlet.

Voksne og barn med epilepsi eller fysiske defekter

Forest Haven psykiatriske sykehus hadde tusenvis av pasienter, både voksne og barn. I ettertid har det kommet fram at mange av de innlagte kun hadde milde psykiske lidelser, og at noen ikke hadde mentale problemer, men kun led av epilepsi eller fysiske defekter.

Andre havnet på Forest Haven fordi de hadde begått seksuelle overgrep eller bisarre voldsforbrytelser.

Etter en rekke saker mot delstaten, har dørene til anlegget vært lukket og låst i 23 år, og ruinene av det nedslitte anlegget er overlatt til seg selv. 

PASIENTSTOL: Mye smerte har nok blitt opplevd i denne pasientstolen i ett av de 22 byggene i Forest Haven. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media
PASIENTSTOL: Mye smerte har nok blitt opplevd i denne pasientstolen i ett av de 22 byggene i Forest Haven. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media

I dag står bygningene der, akkurat slik de ble forlatt i all hast med ødelagte barneleker på gulvene og skrivemaskiner på kontorene, som et minne om et feilslått helsetiltak.

Begynte som et godt tiltak – gikk over styr

Det var nok flere gode intensjoner da institusjonen ble bygget i 1925 med slagordet «Men nå som jeg lever, la meg ikke leve forgjeves». De innlagte fikk lære å så og høste, melke kuer og jobbe i vaskeriet. De hadde baseballbane, et basseng og et treningsanlegg.

All undervisning og fritidssysler tok imidlertid slutt da delstaten slet med finansielle problemer. Det spredde seg en uro og en umoral som gjorde at institusjonen heller ble et åsted for seksuelle misbruk og utnytting.

Betjentene stjal penger fra de innlagte sine bankkontoer, innsatte ble bundet og lenket fast til senger og stoler, og barn døde fordi de satte maten i halsen mens de var lenket fast.

FORFALLENT: Til slutt var det bare 15 innlagte igjen i den falleferdige sinnssykehuset. I 1991 ble også de flyttet, og etter det har anlegget kun vært overlatt til seg selv og nysgjerrige oppdagelsesreisende. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media
FORFALLENT: Til slutt var det bare 15 innlagte igjen i den falleferdige sinnssykehuset. I 1991 ble også de flyttet, og etter det har anlegget kun vært overlatt til seg selv og nysgjerrige oppdagelsesreisende. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media

Dette kom opp i en rekke saker som pårørende bygde opp mot delstaten på 70- og 80-tallet. Det har også vært oppe saker om lobotomi, men dette har aldri blitt vedgått av delstaten.

– Eneste måten å komme seg ut på, er å dø

I 1976 ble institusjonen saksøkt fordi det kom fram at flere ansatte låste inne titalls beboere, nakne foruten store bleier, i rom uten andre møbler enn trebenker.

– Forest Haven er kun et varehus for mennesker. Folk blir sendt til Forest Haven uten å en gang ha gjort noe kriminelt. Og når de først blir sendt dit, er den eneste måten komme seg ut på å dø, sa Betty Evans, en av de pårørende som saksøkte stedet i 1976.

De som døde havnet på umerkede, anonyme graver på et jorde ved anlegget.

De gjentatte sakene mot institusjonen gjorde at myndighetene begynte å følge nøyere med på dødsfallene. De siste to årene av institusjonens levetid, omkom minst åtte personer av feilmedisinering alene.

PASIENTJOURNALER: Diverse papirer, deriblant pasientjournaler, identifikasjonspapirer og medisineringsoversikter ligger igjen i de gamle lokalene. Foto: Johnny Joo/ Barcroft Media
PASIENTJOURNALER: Diverse papirer, deriblant pasientjournaler, identifikasjonspapirer og medisineringsoversikter ligger igjen i de gamle lokalene. Foto: Johnny Joo/ Barcroft Media

Et av USAs ti verste overgrep

I 1991 ble de siste 15 pasientene flyttet over til andre institusjoner, 15 år etter at flere av foreldrene til de innlagte saksøkte driften for misbruk, overgrep og forsømmelse. De siste 15 pasientene var ille medtatt av oppholdet på Forest Haven, og ikke alle kom noen gang til hektene igjen.

Historiene de forteller er om vold, seksuelle misbruk fra andre innlagte, dårlig mat og forsømmelse fra personellet.

Forest Haven blir anslått å være en av USAs ti verste institusjonelle overgrep gjennom historien.

Et glemt sted i ingenmannsland

Nå tiltrekker stedets mørke historie til seg oppdagelsesreisende og spøkelsesjegere.

BEHANDLINGSROM: Denne tannlegestolen har fester til armene. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media
BEHANDLINGSROM: Denne tannlegestolen har fester til armene. Foto: Johnny Joo / Barcroft Media

Stedet ligger i ingenmannsland mellom to store veier, uten et eneste skilt eller andre kjennetegn som viser at det er noen grunn til å ofre dette stedet en tanke.

Oppdagelsesreisende Johnny Joo er en av de som har vandret gjennom byggene. Der så han blant annet badekar med lenker, operasjonsutstyr og gamle, falmede navneskilt.

– Dette var definitivt en av de mest hjemsøkte opplevelsene jeg har hatt. Tingene jeg så ga meg innblikk i livene til de som bodde her og hvordan de ble behandlet, forteller han.

Hver bygning har flere knuste ruter eller åpne dører, så hvem som helst kan ta seg inn, hvis de først finner fram til dette glemte, sorte hullet i USAs historie.

Kilder: 
Forest Haven Is Gone, But the Agony Remains - Washington Post 14. mars 1999.
Death Among The Mentally Retarded - Washington Post 15. mars 1999.
Abandoned D.C.: Inside The Ruins Of The Forest Haven Asylum - DCist.com 18. november 2013
Barcroft Media/Bulls