Unge kristne vil frata kvinner stemmeretten

Lekmannsmisjonens unge medlemmer mener kun menn skal stemme over viktige ting. 

Unge, kristne medlemmer av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsker å frata kvinnene stemmeretten som de har hatt i foreningen i mer enn 50 år.

TV 2 presiserer - forslaget dreier seg ikke om kvinners allmenne stemmerett i Norge. 

– Nedvurderer ikke kvinner

Avisen Dagen.no skriver at det på årsmøtet den 10. juli i år, var knyttet stor spenning til forslaget om å få frata kvinner stemmerett. Forslaget fikk ikke tilsrekkelig flertall, noe som falt de yngste medlemmene tungt for hjertet.

Presten Konrad Fjell (31) er en av de som mener at stemmeretten burde være forbeholdt mennene i trossamfunnet. 

Fjell, og de andre unge i lekmannsmisjonen, baserer ønsket om rene mannsstemmer på forskjellene Gud har gitt mann og kvinne.

– Vi nedvurderer ikke kvinnens tankeevne eller kognitive egenskaper. Der tror vi kvinnen er likt utrustet som mannen. Men den offentlige utøvelsen av hyrde og læreansvar er forbeholdt mannen, sier han til TV 2.

– Kvinner har full rett til synspunkter.

Fjell sier at de kvinner og menn står på lik linje i verdi ovenfor gud og medmennesker. Men at de to kjønnene er skapt til ulike oppgaver og ulikt ansvar.

Presten understreker at det kun er i kirkelig sammenheng de ønsker at kvinner ikke skal få stemme.

Bibelskole

Fjell sier at forslaget om stemme-nekt for kvinner har vært fremmet flere ganger og blitt grundig behandlet.

Årsaken til at stadig flere unge nå ønsker at utelukkende menn skal få stemme, mener Fjell henger sammen med at flere av de har gått på en bibelskole.

– Der har man fått en tydelig veiledning i det bibelen sier om menns og kvinners oppgaver og ansvar i menigheten. Man mener og tenker at denne delingen er riktig ut ifra bibelen. Det er en ordning som gud har innsatt som en tjenlig og god ordning, sier han til TV 2.

Fjell sier til TV 2 at han skal slutte i jobben som prest og starte som lærer ved den tidligere nevnte bibelskolen om få dager.

– Sjokkerende

Helene Frielem Klingberg er tidligere journalist, forfatter og har hatt en rekke verv i kirkeliv og organisasjoner.

Hun har gjennom et langt liv kjempet for likestilling innad i kristne miljøer. Hun sier utspillet fra de unge lekmannsmisjonen er sjokkerende.

– Hvorfor unge medlemmer nå ønsker å skru tilbake utviklingen, skjønner jeg ikke noe av. Det er utrolig merkelig og sjokkerende, sier hun til TV 2.

Hun sier hun blir provosert av at medlemmene mener det er mer bibeltro at kun menn har stemmerett.

– Det er ganske utrolig at unge mennesker ivrer for å frata kvinner dette. De har ikke fått med seg forståelsen av kvinner og menns likeverd, sier hun til TV 2.

– Jentene er enig

På sosiale medier blir forslaget stemplet som diskriminerende og gammeldags. Dette avviser presten.

– For utenforstående som ikke har noe forhold til bibelen, så kan jeg forstå det. Det er forståelig at det blir en automatisk reaksjon – et gufs fra fortiden. Fra et innenfra-perspektiv, så er det et spørsmål om hva som står i bibelen.

Fjell sier at unge kvinner i misjonen er enige i forslaget.

– Spør du jenter i tyveårsalderen, så har de lest seg frem til det samme. De har den samme grunnholdningen, og ser ikke på dette som problematisk, mener han.