Som en følge av terrortrusselen som ble gjort kjent torsdag morgen vil politiet holde en del møtevirksomhet i løpet av fredagen, for å få et oppdatert situasjonbilde.

Det sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til TV 2.

– Så vil vi ha telefonmøte med alle politimesterne, få inn situasjonsrapporter, og se om vi skal gjøre ytterligere tiltak, sier Humlegård.

– Vi er jo ikke vant til dette i Norge, som man er i flere land, at man hever beredskapen på bakgrunn av en terrortrussel. Men det fant vi helt nødvendig å gjøre i denne sammenheng, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til TV 2.

I går ble det klart at en terrortrussel fra ekstreme islamister er rettet mot Norge. Politidirektøren avbrøt ferien, og beredskapen i landet er satt opp. 

– Vi har generelt en bedre beredskap i Norge enn tidligere. Nå har vi ytterligere hevet den. Vi har kalt inn masse folk fra ferie. Våre nasjonale politiressurser som beredskapstroppen, politihelikopter, bombehund, og gisselforhandlere satt i en annen beredskap enn det vi har hatt før. Så vi er godt forberedt, men vi vet altså ikke hva som kommer, eller om det kommer noe, sier han, og legger til:

Råd fra politiet

På bakgrunn av trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste vil politiet fortløpende vurdere råd til befolkningen. Rådene vil bli oppdatert så snart politiet får informasjon som tilsier det.

  • Informasjon som politiet har inneholder ikke trusler mot konkrete objekter, arrangementer eller personer. På nåværende tidspunkt er det derfor ingen grunn til å anbefale folk å ta spesielle forholdsregler.
  • Vi ber likevel folk være årvåkne. Ser du noe mistenkelig, ring politiet på telefon 02800. Ved akutte hendelser, ring 112.
  • Når det gjelder arrangementer, så er politiet lokalt i dialog med en rekke arrangører og objekteiere blant annet med tanke på vakthold. Dette er vurderinger som gjøres av lokalt politi i samarbeid med arrangør.

– Slik vi ser det nå, er det mer sannsynlig at det ikke skjer noe, enn at det skjer noe. Men vi skal være bedre forberedt enn før.

Terrortrusselen er ennå ikke avklart, og PST jobber nå med maksimal styrke. Fredag skal det avklares om beredskapen skal heves ytterligere.

– Vi vil ha det nivået vi har nå så lenge det er nødvendig, og er det nødvendig å heve det, så vil vi gjøre det, sier Humlegård.

Dersom beredskapen heves, vil politiet informere om mulige tiltak som vil være synlige for publikum, slik at folk skal være forberedt på det og vite hva som skjer.