Helsedirektoratet har etablert krisestab

Dette er den nasjonale beredskapen etter terrortrusselen mot Norge. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det foreligger ifølge PST en konkret terrortrussel mot Norge. Politi og PST vet ikke konkret hvor trusselen er rettet mot, og det fører til høyere beredskap i hele landet.

Denne saken oppdateres.

SE VÅR FULLSTENDIGE OVERSIKT OVER TILTAK I DISTRIKTENE:

Luftfartstilsynet er blant de som er varlset om terrortrusselen.

– Vi har bedt flyplassene om å iverksette tiltak. De reisende vil ikke merke noe til dette, og kan forholde seg som normalt, sier Tor O. Iversen, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet til TV 2.

Klare til å bistå

Heimvernet er også varslet om terrortrusselen.

– Heimevernet er ikke satt i beredskap, men vi har videreformidlet informasjonen fra PST om at det har kommet en trussel mot Norge, sier oberstløytnant Nils Arne Skaret i Heimevernet. 

Heimevernet har sendt SMS til Heimevernets elleve distriktssjefer med informasjon om trusselen.

– Der informerte vi om hva som har skjedd, og fortalte at om Forsvaret skulle få forespørsel fra politimestre rundt om i landet om å bistå med noe, vil vi gjøre vårt ytterste for å møte disse behovene, sier Skaret. 

– Har dere fått konkrete forespørsler fra politiet?

– Nei, det har vi ikke.

Nettstedet Kriseinfo.no samler fortløpende de siste opplysninger fra myndighetene.

– Vi har tett dialog med myndighetene som håndterer dette så vi oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på Kriseinfo.no, man kan også følge oss på Twitter og Facebook, sier redaktør i kriseinfo.no, Kristina Brekke Jørgensen til TV 2.

Krisestab i helse-Norge

Også helsetjenestene rundt om i landet er i full beredskap. 

– Vi har etablert krisestab i Helsedirektoratet og følger situasjonen veldig tett. Fra vår side betyr det for eksempel muligheten til rask oppbemanning, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae til TV 2.

Helsetjenester over hele landet er godt forberedt til å håndtere slike spesielle hendelser, og samarbeider tett med politiet. 

– Hva konkret gjøres?

– I en spesiell situasjon som dette er må man forsikre seg om at helsetjenestene har forstått hvilken situasjon man er i, og at man har rett beredskap, sier Daae. 

Alle landets sykehus er godt orientert om situasjonen og forberedt til å håndtere mulige hendelser. 

– Sykehusene blir bedt om å gjennomgå beredskapsplaner og sikre at de har nødvendige ressurser, sier Daae. 

Kontakt med 22. juli-støttegruppen

– Vi har også vært i kontakt med støttegruppen for 22. juli for å høre om det er ekstra behov for noe støtte i denne situasjonen. De vurderer behovet, men foreløpig har de ikke bedt om noe, sier Daae. 

Mange reagerer på de voldsomme meldingene om terrortrussel i Norge, og helsevesenet ønsker å bistå sårbare grupper som trenger hjelp. 

– Situasjonen man er i er skremmende for mange. Helsedirektoratet har jobbet ut råd og informasjon til publikum, blant annet hvordan man skal snakke om barn om det som nå skjer. Informasjonen finnes på helsenorge.no, sier hun. 

Den amerikanske ambassaden i Oslo har informert amerikanere i Norge om å utvise forsiktighet. De oppfordrer også amerikanske statsborgere til å være på vakt, og melde fra til norsk politi om de ser noe unormalt. 

Også den britiske ambassaden i Oslo ber britiske innbyggere i Norge være årvåkne. 

Kontroll i alle havner

Kystverket hever det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som omfattes av den internasjonale ISPS-koden.

Sikringsnivå 2 vil være gjeldende til annen beskjed mottas fra Kystverket, og betyr i praksis at havneanlegg umiddelbart må gjennomføre de sikringstiltak. 

Sikringstiltakene innebærer blant annet strengere kontroll omkring de som ankommer havnen, både last og personer. 

Skip ved kai må også forholde seg til det forhøyde sikringsnivå.

Økt sikkerhet ved atomreaktorer

Sikkerheten ved Norges to atomreaktorer på Kjeller og i Halden er skjerpet som følge av terrortrusselen mot Norge.

– Våre sikkerhetsfolk er på plass og har iverksatt de forholdsreglene vi mener er nødvendige, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr. ved Institutt for energiteknikk (IFE) til Adresseavisen.

– Vi er ekstra årvåkne, og vi har iverksatt en viss overvåking. Vi har løpende kontakt med PST, fortsetter han.

Både i Halden og på Kjeller var det torsdag vanlig aktivitet.

– Vi har mange ulike sperrer og strenge sikkerhetstiltak for å komme inn til reaktorene, selv på en vanlig hverdag, sier Wikstrøm jr.

(TV 2 / NTB)