Dette gjør ditt politidistrikt i forbindelse med terrortrusselen i Norge 

Politidistriktene over hele Norge er i høy beredskap etter terrortrusselen mot Norge ble kjent. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne saken oppdateres fortløpende etter hvert som TV 2 innhenter informasjon fra de ulike politidistriktene.

Det foreligger ifølge PST en konkret terrortrussel mot Norge. Politi og PST vet ikke konkret hvor trusselen er rettet mot, og det fører til høyere beredskap i hele landet. 

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste Oslo politidistrikt at de hever beredskapen flere steder.

– Dette er en mer alvorlig trussel enn tidligere. Politiet kan ikke på noe tidspunkt garantere for folks sikkerhet, sier stabsjef i Oslo-politiet Johan Fredriksen. 

Han utdyper at hovedstadens politidistrikt ikke gambler med folks sikkerhet, og at de har iverksatt en rekke tiltak. Slik vil politiet raskt kunne gå inn i en hendelse. 

– Politiet er synlig bevæpnet, og vi legger ikke skjul på at vi iverksetter tiltak. Vi vil likevel oppfordre til at folk bruker byen som normalt, sier Fredriksen. 

Slik vil landets politidistrikt heve sin beredskap etter terrortrusselen: 

Østlandet:

Oslo politidistrikt:

Oslo politidistrikt har hevet beredskapen etter meldingen om terrortrusselen. Det vil være mobile, uniformerte og sivile enheter på knutepunkter og ved enkelte sentrale objekter. 

Det er innkalt ekstra mannskaper, og Oslo-politiet har en opptrappingsplan. Fredag formiddag opplyser politiet at de har fått inn et titalls tips, og at disse blir fulgt opp. Det jødiske museet er stengt etter terrortrusselen. 

– Som et potensielt mål har vi tatt denne avgjørelsen, sier Rolf Kirschner, nestleder i styret i Jødisk Museum i Oslo, til NTB.

De vil fortløpende følge situasjonen de kommende dagene, og vurdere om museet kan åpne igjen. 

– Det er trist. Vi har fine utstillinger gående og mange turister er innom, men vi kan ikke sette våre ansattes og våre besøkendes liv i fare, sier han.

Oslo politidistrikt understreker at de ikke har grunn til å be folk ta spesielle forholdsregler, men bevege seg som normalt i hovedstaden. Dette rådet gjelder fortsatt fredag formiddag. 

I tillegg har ulike objekteiere iverksatt egne sikkerhetstiltak. Politiet er i løpende dialog med objekteierne om sikkerheten.

Oslo rådhus er stengt for turister etter meldingen om terrortrussel. 

Forstander Ervin Kohn ved Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, sier at beredskapen er høynet ved synagogen i Oslo. 

Politiet er også i dialog med ulike arrangører, blant annet med arrangørene av Norway Cup. Sammen med arrangørene skal vi bli enige om hvilke tiltak som bør iverksettes.

Romerike politidistrikt: 

Politidistriktet har skjerpet beredskapen, i tråd med PODs anmodning. 

– Publikum vil spesielt kunne merke økt antall bevæpnede politibetjenter, særlig på Gardermoen og på Lillestrøm stasjon, sier Stein Brynildsen, politiinspektør og informasjonsansvarlig til TV 2. 

Han oppfordrer alle til å forholde seg normalt. 

Østfold politidistrikt: 

I Østfold vil publikum primært merke den økte beredskapen ved at det er økt politi ved grenseovergangene, E6, E18 og ved Moss Lufthavn Rygge. 

– Vi forstår at enkelte kan bli urolige. Informasjonen som politiet har inneholder ikke trusler
mot konkrete objekter eller personer. På nåværende tidspunkt er det ikke grunn til å
anbefale at folk skal ta spesielle forholdsregler, sier politimester i Østfold politidistrikt, Unni Lineikro.

De vil fortløpende gjøre vurderinger om flere mannskaper skal kalles inn. 

Vestfold politidistrikt

– Vi følger de retningslinjer og ordre som er kommet fra sentralt hold, sier politimester i Vestfold politidistrikt Rune Bård Johansen til TV 2.

Dette innebærer at det vil være økt tilstedeværelse av både sivilt og bevæpnet politi på Torp flyplass, samt ankomststedene for ferger fra Danmark og Sverige i Larvik og Sandefjord.

– I tillegg har vi flere patruljer ute enn ellers, og vi er forsterket internt på operasjonssentralen for å håndtere det som kan skje, sier Johansen.

Politiet i Vestfold har også orientert arrangørene av diverse arrangementer som skal holdes i distriktet de neste dagene, men Johansen understreker at de ikke råder noen til å droppe å gå på disse.

Follo politidistrikt: 

Det er nå iverksatt konkrete tiltak i Follo politidistrikt.

– Beredskapen er hevet hos oss også. Vi har mobile enheter, både uniformerte og sivile og de er selvsagt bevæpnet som andre steder i landet, sier John-Erik Veseth, kommunikasjonsrådgiver ved Follo politidistrikt.

Søndre Buskerud politidistrikt: 

Fungerende politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm sier til TV 2 de øker beredskapen. 

– Vi har iverksatt de tiltakene som er anbefalt av Politidirektoratet. Vi har økt tilstedeværelse der det er mye folk, og der folk beveger seg trafikkmessig, sier Strøm. 

Han oppfordrer folk til å være oppmerksomme. 

– Folk som måtte observere spesielle ting må ringe til oss umiddelbart. Informasjon om unormal opptreden må viderebringes til politiet, sier han. 

Nordre Buskerud politidistrikt: 

Beredskapen er høynet i Nordre Buskerud politidistrikt, noe som innebærer at både uniformerte og sivile patruljer i større grad synes på offentlige knutepunkter. 

Det er innkalt ekstra mannskaper. 

Asker og Bærum politidistrikt: 

Foreløpig er det satt opp ekstra bevæpnet patrulje i Asker og Bærum. 

– Vi har de ressursene vi trenger og har lagt en plan på hvordan vi skal trappe opp bemanningen hvis det blir behov. Vi har også de viktigste nøkkelpersonene tilstede eller lett tilgjengelige. Alle er bevæpnet, sier stasjonssjef ved Bærum politistasjon, Per Christian Ottesen.

Telemark politidistrikt: 

Telemark politidistrikt sier de forholder seg til retningslinjene fra Politidirektoratet, og har ingen ytterligere opplysninger. 

Hedmark politidistrikt:

– Vi har iverksatt tiltak knyttet til grenseoverganger fra Sverige og inn i Hedmark. Vi har politimannskaper synlig på to av de viktigste grenseovergangene, som er bevæpnet. De er der for å være synlige for å virke forebyggende og for å observere, sier Kari-Anne Dobloug, presseansvarlig i Hedmark politidistrikt.

Hedmark politidistrikt kontrollerer også tog og buss som kommer fra Sverige og inn til Norge.

– Vi har også flere usynlige tiltak, men det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Kari-Anne Dobloug.

– Vi har fått en del informasjon fra befolkningen i forbindelse med terrortrusselen. Det er viktig at folk kontakter oss om de har henvendelser, så er det opp til oss og vurdere om de er nyttige eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen vår til å holde seg rolig, oppføre seg normalt og nyte sommeren, sier Dobloug.

Vestoppland politidistrikt:

– Vi kan ikke si så fryktelig mye, men vi forholder oss til at det foreligger en trussel og øker beredskapen som nødvendig. Vår jobb er å være overvåkende og handle om nødvendig, og det er vi klare for. Vi er et innlandsdistrikt, så vi har ingen landegrenser å forholde oss til. Vi har en flyplass med noe utlandstrafikk, og der er vi tilstede, sier Martin Welhaven, politimester i Vestoppland politidistrikt.

Han opplyser også at de kommer til å være ekstra oppmerksomme på sine lokale arrangement, blant annet Trollrock som trekker noen tusen publikummere.

– Jeg vil presisere for våre innbyggere at vi mener helt bestemt at det foreligger en situasjon uten grunnlag for at vårt distrikt behøver å ta noen foreløpige forholdsregler. Men har folk informasjon, så er det bedre å ringe politiet en gang for mye, enn en gang for lite.

Gudbrandsdal politidistrikt:

– Vi gjør som alle andre og iverksetter de tiltakene som vi er pålagt. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om hva dette innebærer, men vi øker beredskapen. Det er ingen indikasjoner som tilsier at vårt distrikt skal iverksette mer tiltak enn andre, sier Ingvar Stenumgård, stabsjef i Gudbrandsdal politidistrikt.

Sørlandet:

Agder politidistrikt: 

– Vi har styrket beredskapen som beskrevet fra POD. For vårt distrikt gjelder det spesielt å øke beredskapen ved det vi regner som våre grenseoverganger, som ferjer og flyplasser. Det som kommer av ferje- og flytrafikk er Agders første treffpunkt over landegrensen, som vil det medføre at vi er synlige med bevæpnet politi der, sier Ingrid Mære, fungerende stabsjef i Agder politidistrikt.

Vestlandet:

Hordaland politidistrikt: 

Politiet anmodet Avinor om flyforbud over det sentrale Bergen lørdag formiddag. Hensikten er å få kontroll over det ukontrollerte luftrommet over Bergen. Bakgrunnen er den økte trusselsituasjonen vi har hatt siden torsdag. Det er viktig å få presisert at det ikke endringer i trusselvurderingen, opplyser stabssjef Gustav Landro
Flyforbudet gjelder ikke luftambulanser, SAR, militæret og politiet.

Hordaland politidistrikt har økt tilstedeværelse på trafikale knutepunkt som flyplass, tog- og busstasjoner. Situasjonen er uendret fra torsdag. 

Det gjennomføres kontroll av vestgående tog, utført av bevæpnet politi. 

Det arrangeres Tall Ships Races i Bergen, og politiet vil også her være mer synlig.

Bergen kommune samarbeider om økt beredskap med både politi, helsevesen og brannvesen. 

Politiet opplyser at det ikke er grunnlag for å gå ut med anbefalinger om spesielle forholdsregler for folk flest.

Rogaland politidistrikt:

– I Rogaland har vi iverksatt økt beredskap. Befolkningen vil gjerne merke dette med mer synlig politi blant annet på Stavanger lufthavn, Sola, i Risavika, på Gladmaten og ellers generelt i politidistriktet, sier Egil Eriksen, stabssjef i Rogaland politidistrikt.

Fredag besluttet Rogaland politidistrikt å innføre generell bevæpning i deres distrikt. Den økte beredskapen vil fortsette gjennom helgen.

Han oppfordrer befolkningen til å oppføre seg som normalt.

– Det foreligger ingen konkret trussel mot verken personer, bygninger eller geografiske steder. På nåværende tidspunkt er det ikke grunn til å anbefale at folk skal ta spesielle forholdsregler, legger Eriksen til.

Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt:

– Vi forholder oss hele tiden til den informasjonen Politidirektoratet har gått ut med. Nå hever vi beredskapen, og tar tak i ting internt. I tillegg er det bevæpnet vakthold på flyplassen i Haugesund. Det er nok det eneste publikum i vårt distrikt vil merke foreløpig. Vi har fått inn lite meldinger om uro eller engstelighet fra folk i forbindelse med dette, sier operasjonsleder Torger Stødle.

Sunnmøre politidistrikt:

– Vi er et cruise-distrikt. Det betyr at vi er ekstra oppmerksomme på havnene hvor det kommer cruisebåter, på samme måte som ved flyplasser, sier fungerende politimester i Sunnmøre politidistrikt Ingar Bøen.

– Vi vil ha generell økt oppmerksomhet, men særlig mot flyplassen, sier Bøen.

Vigra er eneste flyplass med utenlandsflyginger i distriktet.

Bøen legger til at det ikke er noen store arrangementer planlagt i distriktet de kommende dagene.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt

Kommunikasjonsrådgiver i distriktet Janne Marthe Viddal refererer til en pressekonferanse som ble holdt av kontituert politimester Ove Brudevoll.

Der opplyste han at de i Nordmøre og Romsdal politidistrikt vil ha økt tilstedeværelse av politi på trafikknutepunkter i distriktet. 

Viddal ønsker ikke utdype hvilke knutepunkter dette er snakk om.

Sogn og Fjordane politidistrikt

– Det vil generelt være økt beredskap her i fylket, og vi tar det som kommer fra sentrale hold til etterretning. Som det har vært sagt er trusselen troverdig, men samtidig uspesifisert, sier konstituert politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt, Bjørn Larsen til Firda.

Han kan ikke gå inn på konkrete tiltak, opplyser avisen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politidistriktet.

Trøndelag:

Nord-Trøndelag politidistrikt:

– Det vil være økt tilstedeværelse av politi ved grenseoverganger, opplyser stabssjef i politiet Nord-Trøndelag Jan Birger Jacobsen til TV 2.

I tillegg skal utenriksminister Børge Brende besøke Olsokdagene på Stiklestad fredag og lørdag.

– Vi skal legge en plan for det iløpet av dagen. Det vil bli nærvær av politi, sier Jacobsen.

Sør-Trøndelag politidistrikt:

Alle politibetjenter i Sør-Trøndelag politidistrikt vil være bevæpnet fremover, sier fungerende politimester Harald Moholt til TV 2.

– Hver politimester vurderer behovet for bevæpning. Min beslutning er at alle skal være bevæpnet, sier han.

Sør-Trøndelag politidistrikt har økt beredskapen ved grensene og gjennomfører grensekontroll. De er også tilstede og bevæpnet i forbindelse med arrangementer.

– Publikum vil merke at politiet er mer tilstede, særlig ved innfartsårer fra utlandet og der det samler seg store folkemengder. Vi vil være synlige, og bevæpner oss for å observere og for å opprettholde trygghetsfølelsen til befolkningen, sier Moholt.

Nord-Norge:

Midtre Hålogaland politidistrikt:

I Midtre Hålogaland vil det være økt tilstedeværelse av politi, også i sivil ved følgende plasser: På grenseovergangen på Bjørnefjell, Evenes flyplass, hvor det er internasjonale flyvninger samt på Ofotbanen.

Det opplyser Jannike Dyrhaug, kommunikasjonsrådgiver i politidistriktet. Hun opplyser at det ikke noen spesielle arrangementer i distriktet som de foreløpig har ekstra oppmerksomhet rundt.

Helgeland politidistrikt: 

– Vi jobber med å få oversikt over ressursene og kompetansen. Det er en del personell som er blitt kontaktet, sier Ståle Sommerseth, stabsjef i Helgeland politidistrikt. 

Også på Helgeland vil det være flere synlige politistyrker i gatene. 

Salten politidistrikt:

– Vi har høynet beredskap her, sier Margrete Torseter, konstituert påtaleleder i Salten politidistrikt til TV 2.

Dette innebærer økt tilstedeværelse av politi ved grenseovergangene; distriktet har én grenseovergang til Sverige samt at de har elleve offisielle havner.

Det vil også være økt tilstedeværelse av politi på Bodø flyplass, hvor det går noe charter-trafikk til utlandet.

Øst-Finnmark:

Politiet i Øst-Finnmark opplyser at de på bakgrunn av trusselen har iverksatt skjerpet grensekontroll.

Dette vil for publikum merkes ved økt tilstedeværelse av politi på grenseovergangene. Politiet vil være synlig bevæpnet.

Publikum oppfordres til å rette seg etter eventuell anvisninger gitt av politiet.

Dette opplyser fungerende politimester Laila Søndrol i en pressemelding.

Vest-Finnmark:

Politimester Morten Daae i Vest-Finnmark bekrefter overfor avisen Finnmarken at beredskapen i distriktet er skjerpet. 

– Bare det at vi tilbakekaller folk fra ferie tilsier at vi har en alvorlig situasjon som vi tar alvorlig, sier Daae.

Han bekrefter at alle grenseovergangene til Norge vil bli kontrollert av bevæpnet politi døgnet rundt.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med politimesteren.

Troms politidistrikt:

– Med bakgrunn i den trusselvurderingen som har blitt gjort rede for, så har også Troms mottatt en operasjonsordre, sier konstituert politimester i Troms politidistrikt Thomas Rye Holmboe til TV 2.

Dette innebærer at politiet vil være til stede på aktuelle knutepunkter i distriktet, da nærmere bestemt ved den norsk-finske grensen ved Kilpisjervi, ved Tromsø lufthavn samt ved havneanlegg.

Fredag møtes kommunens ledelse for en løpende vurdering av situasjonen. Kommunenes ressurser er i beredskap dersom fylkesmannen, politiet eller andre samfunnsaktører ber om det. 

– Vi har også iverksatt for å ha tilstrekkelig ressurser for å respondere dersom noe skulle skje. Man vil se mer synlig politi, da også bevæpnet politi, sier Holmboe.