Den nå 39 år gamle mannen ble dømt til tvungen psykisk helsevern i Borgarting lagmannsrett tidligere i år, etter at juryen fant ham utilregnelig

Nå har Høyesterett avvist anken fra 39-åringen, og dommen blir dermed stående, melder NRK

Foreldrene tilfreds og lettet

Bistandsadvokat for foreldrene til Sigrid, Harald Stabell, sier til TV 2 at de er fornøyd med avgjørelsen. 

– Sigrids foreldrene er meget tilfreds og lettet over resultatet og at denne delen av saken nå er avsluttet.

Foreldrene uttrykte både i tingretten og i lagmannsretten et håp om at at mannen skulle dømmes til forvaring, ikke til tvunget psykisk helsevern.

– Nå er det viktig for foreldrene at det blir ro om saken, i alle fall fram til en eventuell løslatningsbegjæring blir fremmet. Men det tar vi først når den tid kommer, sier Stabell.

Savnet i en måned

Det var natt til søndag 5. august 2012 at Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) forsvant fra Østensjø i Oslo. Nesten en måned senere, 4. september, ble hun funnet drept i en skråning bak et forretningslokale ved Kolbotn i Akershus. 

39-åringen ble pågrepet i en garasje i nærheten av funnsetet og siktet for drapet samme natt. Han har hele tiden nektet for å ha drept 16-åringen.