Full frifinnelse i norgeshistoriens største skattesak

Riggselskapet Transocean og tre skatterådgivere er i Oslo tingrett frikjent på alle punkter.

Saken har vært etterforsket siden 2005. Selve rettssaken tok ni måneder, og dommerne har brukt like lang tid på å skrive dommen, ifølge Dagens Næringsliv.

«Etter dette blir alle tiltalte å frifinne for samtlige forhold som de er tiltalt for og for erstatningskravene som er rettet mot dem», heter det i tingrettsdommen.

Økokrim hadde tatt ut tiltalte for unndragelse av 7 milliarder kroner til beskatning. Rådgiverne advokat Sverre Koch, advokat Einar Brask og revisor Klaus Klausen var alle tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Tiltalen omfattet også datterselskaper i Transocean.

– De tiltalte Transocean-selskapene mener dommens konklusjon er korrekt. Ikke bare er dette en full frifinnelse i straffesaken. Tingretten har avgjort saken på det grunnlag at selskapene og rådgiverne har forstått skatteretten rett, sier advokat Hanne Skaarberg Holen, som representerte selskapene.

Staten ved Finansdepartementet må betale sakskostnader på til sammen 41 millioner kroner, skriver E24. Det omfatter blant annet nesten 14 millioner kroner til Sverre Koch, samt 11,8 millioner kroner til selskapet Transocean Offshore Deepwater Drilling. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2