Her får TV 2 tilbud om billigere arbeid – svart og uten moms

Mafia tjener på norsk byggeboom: Åtte av ti selskaper innen bygg og anlegg som er kontrollert i Bergen denne våren, står bak grov arbeidsmarkedskriminalitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stor etterspørsel gir usedvanlig gode tider i byggebransjen. Dette har kriminelle for lengst sett verdien av, men først denne våren har arbeidsmarkedskriminalitet for alvor blitt satt på dagsorden.

Det handler om alt fra hvitvasking av kriminelt utbytte til menneskehandel. Grov utnyttelse av arbeidstakere. Og omfattende svindel med skatt og avgifter.

Lytter etter kjeltringer

En junidag i Bergen. Arbeidstilsynet på Vestlandet kjører gatelangs. To kontrollører snur hodet i alle retninger, på jakt etter alt som kan virke mistenkelig.

– Vi kjører ofte med vinduene nede for å høre banking og byggestøy, sier sjåføren som av hensyn til egen sikkerhet må være anonym.

De ser etter stillaser som ikke er montert skikkelig, boss og materialer som ligger slengt utenfor. Primitivt arbeidsutstyr, manglende arbeidsantrekk og dårlig sikring av arbeidstakere kan være andre tegn på useriøsitet – eller grov kriminell virksomhet. Manglende reklamebanner for byggefirma som jobber med rehabilitering og containere som står plassert utenfor, er også noe som fanger kontrollørenes oppmerksomhet.

PÅ KONTROLL: I løpet av 20 minutter finner prosjektleder Knut Andreas Lervåg i Arbeidstilsynet flere prosjekter som det vil være aktuelt å følge opp.
PÅ KONTROLL: I løpet av 20 minutter finner prosjektleder Knut Andreas Lervåg i Arbeidstilsynet flere prosjekter som det vil være aktuelt å følge opp.

I baksetet sitter et fjernsynsteam fra TV 2. Formålet denne dagen er å vise hvordan kontrollørene jakter på kriminelle selskaper som er aktive bygg- og anleggsbransjen i Bergen.

Gjennomført organisert kriminalitet

– Det vi finner når vi er ute på tilsyn er gjennomført organisert kriminalitet, sier prosjektleder Knut Andreas Lervåg, prosjektleder ved Arbeidstilsynet på Vestlandet.

Lervåg leder et nytt og unikt prosjekt hvor kontrollører fra arbeidstilsynet, kemner og skattemyndigheter sitter tett sammen til dagen. Også politi og NAV er knyttet tettere opp mot prosjektet enn det som er vanlig når man jobber mot kriminelle i arbeidslivet.

I stedet for å sitte på hver sin tue, jobber temaet hver dagen tett sammen. Med arbeidsplass i samme rom planlegges aksjoner. Også oppfølgingen i ettertid av kontroller når man skal følge opp sakene, blir langt mer effektiv. Det nye og unike ved prosjektet har gitt oppsiktsvekkende gode resultater.

Menneskehandel og hvitvasking

– I omtrent 80 prosent av tilfellene har vi identifisert grove brudd på ulike typer lovverk. Vi har bl.a. mistanke om hvitvasking av penger, vi har oppdaget svart arbeid og grove brudd på arbeidsmiljøloven og vi har mistanke om menneskehandel og har avdekket personer som oppholder seg ulovlig i landet, sier regiondirektør Borghild Lekve ved Arbeidstilsynet på Vestlandet.

Lekve mener det er verre enn noen gang.

– Jeg tenker at vi i økt grad nå har hatt fokus på arbeidsmarkedskriminalitet og det gjør at vi kanskje har klart å avdekke enda mer enn hva vi har gjort tidligere. Men vi tror at dette er problemer som sprer seg og at problemet er økende. Vi ser useriøse i flere bransjer enn det vi har sett tidligere. Derfor er det ekstra viktig for oss å jobbe tungt og godt med dette, påpeker Lekve overfor TV 2 Nyhetene.

Lover billig svart arbeid

TV 2 ringer ulike firma innen bygg og anlegg over hele landet. I Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim blir vi lovet billigere arbeid – svart og uten moms. Prisene faller kraftig når vi vi ber om å få jobben utført uten kvittering.

Gjennomgående er det utenlandske som tar telefonen, når vi plukker tilfeldige firma som vi finner blant annet gjennom Mitt Anbud.

Vil kopiere Bergen

Regjeringen har jobbet intenst den siste tiden for å få oversikt over omfanget og problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet. Arbeidsminister Robert Eriksson ønsker nå å gjøre pilotprosjektet fra Bergen landsomfattende.

ROSER PROSJEKTET: Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).
ROSER PROSJEKTET: Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp).

– Ja, dette er noe vi ønsker mer av i fremtiden. Dette er fremtidens måte å drive tilsyn på. Og det er også den måten man avslører mest kriminalitet i arbeidslivet på, fastslår Eriksson.

Han presiserer at tilsynene der flere kontrolletater opererer sammen er den mest effektive måten å avsløre og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet.

Mafia

– Vil du si det så klart at mafiaorganisasjoner nå operer i bygg- og anleggsbransjen i Norge?

– Jeg ha stor forståelse for at enkelt betrakter det her som mafiavirksomhet. Vi ser tilfeller der man har falske ID-er, hvitvasking av penger og det er tilstander i norske arbeidsliv som vi ikke ønsker innslag av. Derfor så slår vi hardt ned på dette med strengere straffer og bedre tilsyn, sier Eriksson som overfor TV 2 understreker at vi må erkjenne at utenlandsk mafia er på plass i norsk næringsliv.

Hele denne våren har Regjeringen jobbet mye med problemstillingen. Et resultat er at arbeidsministeren nå vil nå øke strafferammen for alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven fra ett til tre års fengsel. Og han vil at flere kriminelle skal blir tatt og dømt gjennom tettere samarbeid.