Ditt personnummer skjuler en hemmelighet

Skatteetaten ønsker å endre hva det niende tallet i personnummeret avslører.

Veronica og Luca har en ting til felles. De har en annen kjønnsidentitet enn det de ble registrert som ved fødselen. Dermed må de leve med et personnummer som oppgir feil identitet. At ditt personnummer avslører hvilket kjønn du hadde ved fødselen, er ukjent for mange.