SIGNERTE RAPPORTEN: Avdelingsleder for taktisk etterforskningsavdeling, Atle Roll-Mathiesen. FOTO: TV 2
SIGNERTE RAPPORTEN: Avdelingsleder for taktisk etterforskningsavdeling, Atle Roll-Mathiesen. FOTO: TV 2

Polititopp om MC-miljøet: – En av de største truslene mot det norske samfunn

Atle Roll-Mathisen har siden 2005 vært en av de mest sentrale MC-krigerne i norsk politi.  Han mener Hells Angels, og representerer en av de største truslene mot det norske samfunn.

Da Atle Roll-Mathisen begynte i Kripos i 2005 var det to år tidligere kommet en handlingsplan mot MC-kriminalitet. Den var ikke god nok, ifølge Roll-Mathisen:

– Etter å ha jobbet i Kripos en stund og sett hvilken trussel det kriminelle MC-miljøet representerte og hva som forelå av strategier og handlingsplaner - og hva som faktisk ble gjort og prioritert - så var det et misforhold, sier Roll-Mathisen.

– Handlingsplanen mot MC-kriminalitet fra 2003 var fin og glanset, men med litt liten substans. Men fra 2008 - 2009 ble dette arbeidet satt ordentlig på dagsorden. Denne innsatsen er viktig, for det kriminelle MC-miljøet representerer en betydelig trussel mot det norske samfunn. Det har det gjort og det gjør det, legger han til. 

– I 2007 jobbet du i Kripos. Da sto det følgende å lese i VG: «Vi har ikke lykkes med å oppnå noen av de målene vi satte oss, sier politiinspektør Atle Roll-Mathiesen. Målene i planen var å redusere antall klubber, hindre etablerings av nye klubber og stanse rekrutteringen av nye medlemmer…». 

– Det har skjedd mye i løpet av de årene. Det kriminelle MC-miljøet representerer en så stor trussel og utfordring for det norske samfunn at dette ikke er noe norsk politi kan løse alene. Og det er heller ikke noe som løses på kort eller mellomlang sikt. Det krever tungt arbeid over tid, med prioriterte resurser, sier han, og legger til:

– Man har oppnådd en god del, men det er fortsatt en utfordring for det norske samfunn og for norsk politi.

– Hva er det norsk politi har oppnådd? Miljøet har jo mangedoblet seg?

– Noe av det viktigste som er oppnådd er at et enstemmig Storting ba Regjeringen utarbeide et bredt virkemiddelapparat for å bekjempe det kriminelle MC-miljøet. Det har skjedd. Justiskomiteen har vært veldig tydelig på hvilken trussel miljøet representerer. Kommunene og deres organisasjoner har kommet ordentlig på banen. Så mange aktører har erkjent at dette er en stor utfordring for samfunnet, som krever et bredt tiltaksapparat, sier Roll-Mathisen.

– I tillegg har vi lykkes med å overbevise store deler av medieverden. De har erkjent at de ikke bare skal stille kritiske spørsmål til politiet, men også kritiske spørsmål til disse miljøene så man ikke opptrer som rene mikrofonstativer – eller i verste fall nyttige idioter. For man står jo overfor et miljø som har en helt klar mediestrategi. De har gode kontakter inn i mediene, de hyrer inn advokater, de har internasjonal forankring og gode kontakter i næringslivet. De er opptatt av å vinne opinionen, forklarer han. 

– Er det kritisk å hyre inn advokater for dette miljøet?

– Nei. Men det er ikke vanlig blant miljøer som er representert med tung kriminalitet å hyre inn – i hvert fall ikke så åpent – rådgivere for å ha en strategi for å vinne opinionen.

– Men hva har norsk politi lykkes med ut over å mobilisere Stortinget, kommunene, KS og mediene? Har dere redusert antall klubber? Har dere hindret etablering av nye klubber? Og har dere klart å stanse rekrutteringen til dette miljøet?

– Vi har etablert en samfunnsforståelse av at dette er et samfunnsproblem. Det har vi lykkes med. Og så har man fått en rekke dommer mot svært sentrale personer. Presidenten i Hells Angels i Troms er dømt, det samme er presidenten og norgeslederen i Trøndelag og presidenten i Oslo. I tillegg er en rekke andre medlemmer og sympatisører domfelt for alvorlig forbrytelser. MC-klubben Mongols er ikke etablert i Norge slik den er i Sverige. Det er blitt gjort mye viktig forebyggende arbeid blant annet i Trondheim og i Agder. Så det er mange ting man har lykkes med. Men det betyr ikke at problemet – for å bruke det det ordet – er løst.

– I 1997 var det tre klubber med til sammen seks avdelinger som dere definerte som 1% -miljøet. I dag består det av 47 avdelinger og rundt 40 støtteklubber?

– Det faktum at det har ekspandert er definitivt uheldig. Og så kan man jo stille spørsmål om hva som hadde skjedd dersom man ikke hadde gjort noe? Visst de hadde fått bedrevet kriminaliteten sin i skjul? Er det et slikt samfunn man ønsker? Det er ingen tvil om at deler av dette miljøet, og kanskje særlig Hells Angels, har jobbet hardt for å finne nye støttespillere. Og selv om Hells Angels sier noe annet, så er det ingen tvil om at den innsatsen norsk politi har lagt ned de senere årene, har redusert klubbens kraft. De har ikke den posisjonen lenger som de hadde. Og det er nå en gang sånn at vi i politiet er satt til å forvalte et samfunnsoppdrag. Og da kan man ikke sitte stille å se på kriminalitet selv om det er skjult kriminalitet.

– Mitt inntrykk er at Hells Angels aldri har hatt en sterkere posisjon i det norske samfunn enn i dag når det gjelder antall støtteerklæringer, antall medlemmer, antall supportklubber.

– Det tror jeg ikke er riktig, rett og slett. Jeg tror ikke de er så sentrale. Men de er en betydelig maktfaktor fortsatt. De representerer fortsatt en betydelig trussel. Vi må jo ikke gå lenger tilbake enn til desember 2013 hvor en rekke personer fra Hells Angels ble dømt i Nord Norge for omfattende transport, salg og oppbevaring av narkotika.

– I rettssaken hvor påtalemyndigheten forsøkte å ta beslag i eiendommen og klubbhuset til Hells Angels i Oslo ble en intern politirapport om Hells Angels nevnt av professor Paul Larsson ved Politihøyskolen. Han fortalte at han brukte rapporten i undervisningen som et eksempel på hvor galt det kan gå når man bruker statistikk på feil måte. Rapporten er signert av Atle Roll-Mathisen.

– Jeg kjenner ikke til den rettssaken i detalj, jeg vet ikke hva Paul Larsson har brukt. Jeg vet det er en rapport som er utgitt av KRIPOS..

– Som du har signert...

– Som jeg har signert og som er unntatt offentlighet og som setter søkelyset på Hells Angels. Og du har sikkert lest forordet og du er sikkert litt kritisk til hva du ønsker å referere.

– Denne rapporten skal vise at dette er et tungt organisert kriminelt miljø som er en trussel mot det norske samfunnet. Men vil du si at denne rapporten viser at dette er et av de farligste kriminelle miljøene vi har i Norge? Her har vi to dommer på til sammen fem år for narkotika, ran og trusler, ett år og tre måneder for brudd på våpenloven, vi har noen trusler, 30 kilo amfetamin - det var vel den saken fra Hamar, vi finner dommer for hjemmebrent, og noen kilo hasj…

– Det er ingen tvil om at dette kriminelle MC-miljøet står bak mye alvorlig kriminalitet. Og det som er viktig er at vi må kunne dokumentere dette saklig og objektivt gjennom konkrete straffesaker. Det andre er den etterretningen som norsk politi sitter med, internasjonalt og nasjonalt, og som viser et til dels ganske hardt miljø med tung indre justis hvor taushetens lov gjelder. Det verste man kan gjøre er å forklare seg til politiet. Det at man begår alvorlig kriminalitet medfører at man rykker opp i systemet. Vi mener at de kriminelle MC-klubbene tilrettelegger for kriminalitet. Den er slike faktorer. I sum så medfører dette at norsk politi beskriver dette miljøet som en av de største truslene mot det norske samfunn. Samordningsorganet, hvor Riksadvokatembete, Politidirektoratet, politimesteren i Oslo og sjef KRIPOS sitter, har løftet frem det kriminelle MC-miljøet som et av prioriterte områder i 2014 når det gjelder organisert kriminalitet.

– Har du reflektert over at den innsatsen politiet har bedrevet mot dette miljøet kan ha medvirket til at antall klubber vokser ganske betraktelig. Politiet bruker vel ord som «dramatisk» og «bekymringsfullt» om veksten?

– Ja, det har vi selvfølgelig gjort. Og visst man spør miljøet selv, så er det ingen tvil om at budskapet er at; visst du kødder med oss så mobiliserer vi tilbake. Det har vi hørt lenge. Det er en velkjent del av argumentasjonsapparatet.

– Er det det som skjer nå?

– Det er ingen tvil om at politiets innsats de siste åra – la oss si de tre fire siste årene har redusert dette miljøet. Sentrale personer er tatt, dømt, fengslet.

– Når du startet i Kripos i 2005 var det rundt 20 klubber i Norge som ble definert inn i det kriminelle MC-miljøet. Nå nærmer antall klubber seg 100.

– Når man patcher over ti klubber og går fra det ene til det andre nærmest over natta, og visst de ti klubbene telles med når natta har gått men ikke før så blir det litt teknisk hvordan man skal telle. Men det er ingen tvil om at miljøet er stort og at det har vokst i antall medlemmer. Men min påstand er likevel at de har blitt redusert som en trusselfaktor på grunn av politiets innsats. Og ikke minst på grunn av en samlet innsats som kommuner og politi og andre aktører har iverksatt i samarbeid. Dette er et samfunnsproblem.

– Har du noen konkrete eksempler på at dette miljøet ville vært enda større?

– Hvis man sammenligner med Europa - som jo Norge fortsatt er en del av - så har det jo vokst dramatisk i Europa. Det er en ekspansjon mot øst. Vi skulle gjerne sett dette miljøet helt vekk, men det tror jeg er utopisk å håpe på. Det er derfor det er viktig å jobbe langsiktig.

– Devils Choice – er de en del av dette miljøet?

– Ja. De et rent underbruk av Hells Angels, og etablert som et strategisk grep fra Hells Angels for å synliggjøre styrke.