BMW vil spare 30 milliarder - i året

Salget er rekordhøyt - likevel vil de kutte.

Det går så det suser hos BMW om dagen - likevel planlegger de nå en stor spareoperasjon. Frykten er at økt salg skal gi svakere  bunnlinje.
Det går så det suser hos BMW om dagen - likevel planlegger de nå en stor spareoperasjon. Frykten er at økt salg skal gi svakere  bunnlinje.

De tre tyske premiummerkene Audi, BMW og Mercedes kriger intenst mot hverandre - ikke minst på salg.

I dag er BMW størst på verdensbasis, men både Audi og Mercedes har store planer om å gjøre noe med det. 

For BMWs del vil det være et stort nederlag å bli forbikjørt, derfor investerer de også enorme beløp i teknologi og utvikling av nye modeller.

Topp 10: De er mest premium

Øke med en halv million

Så mye at resultatmarginen har falt. I fjor endte den på 9,4 prosent, ned fra 10,8 prosent året før. Isolert sett er det svært imponerende tall - men det er altså ikke godt nok for BMW-ledelsen.

Store investeringer i en ny generasjon Mini og BMWs egen 2-serie er blant årsakene til fallet, dessuten har konsernet øremerket betydelige midler til utvikling av sin helt nye i-modellserie.

BMW har som målsetning å øke salget sitt til 2,5 millioner biler årlig innen 2016, i fjor endte de på rundt to milioner.

SUV-duell med drømfaktor: Se hvem som vinner

Hyret inn konsulenter

Frykten er nå at volumøkningen skal gå ut over bunnlinja, og BMW skal derfor ha hyret inn konsulentselskapet McKinsey for å bistå dem i å planlegge kostnadskutt på rundt 30 milliarder kroner - årlig.

Den store utfordringen blir å klare det, samtidig som produktene skal være minst like attraktive som konkurrentenes.

Lavkost-land

Det blir spekulert i at BMW kan måtte kutte noe i sine utviklingsbudsjetter. Samtidig blir det viktig å hente ut flest mulig stordriftsfordeler. Ved å innføre forhjulstrekk på 1-serien, kan konsernet bruke samme plattform på denne og Mini - det er en betydelig innsparing.

Effektiviteten og kostnadsnivået ved fabrikkene er også et viktig punkt her. BMW har i dag en rekke fabrikker i Tyskland og produserer også mange av bilene sine i USA. Her kan det nok være aktuelt å utvide virksomheten i land der arbeidskraft er rimeligere, og dermed kunne ta ut høyere marginer på den måten.

Verdens største premiummerke - igjen!

Alt om BMW på broom.no - klikk her: