Siv Jensen vil gjøre innkrevingen av årsavgiften mer effektiv - og rimeligere enn i dag. Nå er planen at forsikringsselskapene skal ta seg av denne jobben. Foto: Montasje/Scanpix.
Siv Jensen vil gjøre innkrevingen av årsavgiften mer effektiv - og rimeligere enn i dag. Nå er planen at forsikringsselskapene skal ta seg av denne jobben. Foto: Montasje/Scanpix.

Regjeringen vil bytte ut årsavgiften

Slipper å sende ut 3,5 millioner krav hvert år.

Årsavgiften på bil er i sum den fjerde største avgiften i Norge, og slik sett en stor inntektskilde for staten.

I fjor innbragte den like under 10 milliarder kroner.

Samtidig er årsavgiften den avgiften som koster mest å inndrive for staten. Alle som eier et registrert kjøretøy får tilsendt krav om å betale inn avgift, til sammen er det snakk om utsendelse av 3,5 millioner krav årlig

Norske bilister skylder staten 830 millioner

Lite effektiv og kostbar

Dette ønsker Regjeringen og finansminister Siv Jensen nå å gjøre noe med.

Til høsten skal de sende ut til høring forslag til et helt nytt system, der årsavgiften skal kreves inn via forsikringsselskapene. Dagens årsavgift blir da erstattet av en forsikringsavgift. 

Planen er at forsikringsselskapene skal hente inn pengene via ansvarsforsikringen. 

– De ansatte i etatene gjør et godt arbeid med årsavgiften, men selve ordningen hvor vi sender ut krav til 3,5 millioner bileiere er lite effektiv og kostbar, sier Siv Jensen, i en pressemelding.

Vet du hvorfor noen biler har grønne skilter?

Redusere sløsing

Bileierne vil imidlertid ikke spare noe på dette. Det er ikke foreslått å gjøre noe med satsene i forbindelse med omleggingen: 

- Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Samtidig vil dette redusere sløsing med skattebetalernes penger, sier finansminister Jensen.

Får delt opp betalingen

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av nybil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret.

Bileier vil blant annet slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

De som i dag betaler forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil dermed få fordelt belastningen ved trafikkforsikringsavgiften på samme måte. Bileiere kan dele opp innbetalingen, istedenfor å betale én stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.

Forsikring: Noen ganger lønner det seg å punge ut selv

Minst mulig byrdefull

Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer.

Finansdepartementet har hatt og skal ha tett dialog videre med forsikringsbransjen i utformingen av forslaget.

Ordningen skal utformes på en måte som blir minst mulig byrdefull for bransjen og som holder de administrative kostnadene lavest mulig.

Senest fra 2017

Finansdepartementet legger til grunn at en ny ordning vil redusere de totale kostnadene med å administrere avgiften. Staten vil kunne forholde seg til en håndfull forsikringsselskaper istedenfor å sende ut krav for 3,5 millioner kjøretøy.

Siden forsikringsselskapene kan bake avgiften inn i premiekravene, vil selskapenes kostnader kunne ligge langt lavere enn dagens kostnader ved årsavgiften.

Regjeringen har ikke tatt stilling til når ordningen skal innføres, men departementet legger til grunn at ordningen teknisk vil kunne gjennomføres senest fra 1. januar 2017.

Rett på sak: Dette er verdens dårligste bil