VIL HA SVAR: Papirbunken til venstre er 1920 spionrapporter til det østtyske hemmelige politiet Stasi om norske forhold. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) fikk mandag spørsmål fra Høyre i Stortingets spørretime om hva regjeringen vil foreta seg for å få all informasjon om Stasis virksomhet i Norge på bordet. Foto: Anders B. Werp/Stortinget
VIL HA SVAR: Papirbunken til venstre er 1920 spionrapporter til det østtyske hemmelige politiet Stasi om norske forhold. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) fikk mandag spørsmål fra Høyre i Stortingets spørretime om hva regjeringen vil foreta seg for å få all informasjon om Stasis virksomhet i Norge på bordet. Foto: Anders B. Werp/Stortinget

Norge vil be CIA om spionopplysninger

Nå vil regjeringen komme til bunns i om nordmenn spionerte for det østtyske hemmelige politiet under den kalde krigen. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mer enn 300 Stasi-agenter rapporterte over en tjueårsperiode om norske forhold til det kommunistiske Øst-Tyskland, og nå følger justisminister Anders Anundsen (Frp) opp Høyres forespørsel om å få all informasjon om det østtyske hemmelige politiets virksomhet i Norge på bordet.

Spionasjen foregikk helt til Berlin-murens fall i 1989, men ingen av agentene er dømt i Norge. De ni mest aktive agentene som ga opplysninger om Norge til det østtyske kommunistregimet, sendte over 600 rapporter fra 1969 til 1989.

Forskerne ved Stasi-arkivene mener at over 30 av agentene var norske borgere.

– Den kalde krigen er en viktig del av vår nære historie. Kunnskap om nordmennene som spionerte for diktaturene bak jernteppet er relevant for en økt forståelse for radikaliseringsprosessene som fører til at man aktivt motarbeider demokrati til fordel for undertrykkende samfunnssystemer.

En av platene fra CIAs Rosenholz-arkiv Foto: BStU
En av platene fra CIAs Rosenholz-arkiv Foto: BStU

– Strafferettslig er trolig de fleste sakene foreldet. En viktig nøkkel til å søke målrettet i Stasi-arkivet finnes i Rosenholz-kartoteket, som CIA har hånd om. CIA utleverte den tyske delen av kartoteket til Tyskland i 2003, sier Høyres stortingsrepresentant Anders B. Werp om interpellasjonen til justisministeren.

Vil be om innsyn hos CIA

I Stortingets spørretime mandag spurte Anders B. Werp (H) om statsråden ville ta initiativ til å få utlevert alle registrerte opplysninger om norske borgere i Rosenholz-kartoteket fra amerikanske myndigheter.

– Det er ikke tvilsomt at i dette materialet også finnes informasjon som kan kaste lys over norske forhold. Jeg mener at det er både riktig og viktig at det nå rettes en henvendelse til amerikanske myndigheter. I departementet er vi allerede i gang med forberedelsene til en slik henvendelse. Jeg mener også at man skal undersøke mulighetene for å få tilgang til kartotekkort om andre personer som hadde tilknytning til Norge, for eksempel gjennom bosetting i den tiden hvor DDRs utenlandsetterretning var operativ, sa justisminister Anders Anundsen i sitt svar fra Stortingets talerstol.

Han understreket samtidig at det er knyttet stor usikkerhet til hvordan amerikanske myndigheter vil stille seg til å gi tilgang til andre lands borgere med tilknytning til Norge.

– Det primære siktemålet med en henvendelse til amerikanske myndigheter vil være å sikre et viktig historisk materiale for forskere. Aktivitetene til Stasi er knyttet til DDR-staten, som brøt sammen i november 1989. Det vil uansett være påtalemyndigheten som vurderer eventuelle beslutninger om etterforskning, dersom det skulle komme opplysninger før foreldelsesfristen, sa justisministeren.