Gjett hvilken av disse sjåførene som mistet lappen

- Må ikke være den enkelte politimanns dagsform som avgjør.

Mannen som fraktet dette stillaset ut av Bodø for en drøy uke siden 
mistet førerkortet selv om stillaset fortsatt lå der det skulle. Mannen 
som mistet båten    under transport i Valnesfjord beholdt førerkortet. 
Flere reagerer nå på politiets  praksis når det gjelder lastsikring.
Foto: Lars Antonsen/Kirsti Kringstad, an.no/ANB
Mannen som fraktet dette stillaset ut av Bodø for en drøy uke siden mistet førerkortet selv om stillaset fortsatt lå der det skulle. Mannen som mistet båten under transport i Valnesfjord beholdt førerkortet. Flere reagerer nå på politiets praksis når det gjelder lastsikring. Foto: Lars Antonsen/Kirsti Kringstad, an.no/ANB

Begge førerne hadde lasten dårlig sikret. Båten falt av hengeren, men hvem mistet førerkortet?

Fauskemannen som skulle frakte båten sin fra småbåthavna i Valnesfjord til Øverbygda, mistet båten i Strømsneskrysset. Den nesten to tonn store daycruiseren falt av hengeren og ned på gangfeltet som til alt hell var tomt for folk. Det skriver Avisa Nordland.

Politiet ble varslet og kom til stedet, men lot mannen kjøre videre. Det gjorde ikke politiet da de stoppet mannen med hengeren på bildet til venstre. Han mistet førerkortet på stedet selv om lasten fortsatt lå på hengeren. Politiet slår til mot transportører som har sikret lasten dårlig, men utfallene er svært forskjellige. For enkelte rett og slett urimelige.

UP bruker skjønn

– Det finnes veldig klare regler for hvordan last skal sikres. Og uten tvil kan det oppstå svært trafikkfarlige situasjoner dersom usikret last faller av. Både for myke trafikanter og andre bilister. Men ute på veien må politiet vurdere hver enkelt sak. Det blir en del skjønn, sier UP-sjef Knut Danielsen i Salten politidistrikt.

Han kan godt forstå at enkelte opplever avgjørelsene som urimelige når noen mister førerkortet på stedet, mens andre igjen får kjøre videre.

– Mitt hovedinntrykk er likevel at de fleste saker avgjøres på en rimelig måte ut fra situasjonen, sier Danielsen.

Sviende bot

Den uheldige båtfrakteren i Valnesfjord i juni i fjor fikk 8000 kroner i bot for ikke å ha surret båten fast på hengeren. Mannen i 30-årene som ble stoppet med et stillas på hengeren på vei ut av Bodø i juni i år, fikk førerkortet beslaglagt. Saken er ikke påtalemessig avgjort.

– Det har vært økende oppmerksomhet på dette med lastsikring de senere årene. Og jeg må understreke at den gjengse bilist gjør dette etter forskriftene. Unntakene kan derimot bli fatale dersom runge gjenstander kommer flygende gjennom lufta, sier Danielsen.

– Mange med førerrett for henger har kanskje aldri lært hvordan last skal plasseres og sikres?

– Uansett er enhver bilist ansvarlig for lasten uansett om den er inni eller utenfor bilen. Man plasserer ikke en sofa oppå mye annet usikret og legger av gårde i 80 km/t på trefelten. Sunn fornuft gjelder og ifølge veitrafikkloven er alle som ferdes i trafikken underlagt gjeldende aktsomhetsregler, sier Danielsen.

Flere «transportører»

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og vet ikke hva som ligger bak hver enkelt avgjørelse i de to tilfellene AN tar opp.

– Når det gjelder fart er grensene absolutte. Man mister førerkortet i 86 i 60-sonen, men beholder det i 85,9. I forholdet til lastsikring er ikke grensene så absolutte. Skjønn tas i bruk, men det er likevel jurist som avgjør om førerkortet skal inndras eller ikke. En som mister lappen på veien i et tilfelle, kan godt få det tilbake dagen etter, sier Danielsen.

– Det er bedre å slå noen ekstra lastestropper rundt hengeren og lasten for å unngå problemer.

– Har UP inntrykk av at det blir stadig flere hengere langs veiene?

– Det er iallfall stadig flere som opptrer som egne renovatører. Mange hengerlass går til avfallsdeponier og folk kvitter seg med alt mulig rart. Slikt kan det bli mer trøbbel av dersom man ikke er forsiktig, sier Knut Danielsen.

– Ønsker sterke reaksjoner

– Vi er glade for at politiet reagerer sterkt overfor folk som ferdes langs veien med usikret last dette er et tiltakende veitrafikkproblem, sier Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

– Usikret last og i verste fall deler og ting som faller av eller detter ned på folk eller andre biler, kan i verste fall være livsfarlig. Når det gjelder reaksjoner, må det ikke være den enkelte politimanns dagsform som avgjør, sier Harald Heieraas.

Du kan lese mer om bil og trafikk på an.no - her:

Sjekk denne: Fraktet lastebil - med lastebil!