SMS-VARSLING: Snart kan det bli mulig å varsle politiet via sms istedet for å måtte ringe. Illustrasjonsfoto: T. Brandeggen/TV 2
SMS-VARSLING: Snart kan det bli mulig å varsle politiet via sms istedet for å måtte ringe. Illustrasjonsfoto: T. Brandeggen/TV 2

Innfører sms-varsling i løpet av året

Regjeringen ønsker at publikum skal kunne varsle politi- og nødetatene via sms.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag er det ikke mulig å sende sms, video, e-post eller bilder direkte til nødmeldetjenesten i en nødsituasjon.

Nødmeldesentralene er ikke utrustet eller klar til å håndtere slike henvendelser.

Nå varsler regjeringen at sms-varsling skal være på plass innen utgangen av året.

– Vi har satt i gang et pilotprosjekt for å få på plass en slik funksjon i nødnettet, og vår ambisjon er at det skal lanseres i løpet av året, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, til TV 2.

Kan redde liv

I fjor høst konkluderte en arbeidsgruppe at andre kommunikasjonsformer enn tale kan være med på å redde liv.

Det pekes spesielt på nødsituasjoner hvor det å ringe for å varsle kan fremstå som uaktuelt.

For eksempel ved kidnapping, ran eller innbrudd, eller slik situasjonen var for dem som befant seg på Utøya 22. juli 2011.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen. Foto: Regjeringen
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen. Foto: Regjeringen

– Den politiske ledelsen ønsker fart i å få en løsning på plass, og har bedt Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) om å følge opp vårt ønske, sier Brein-Karlsen.

Nødnettet

Pilotprosjektet skal i første omgang iverksettes der nødnettet allerede er tatt i bruk av politiet. Det gjelder fylkene Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland.

– Blir pilotprosjektet vellykket så vil dette kunne rulles ut i hele landet etterhvert som nødnettet kommer på plass, sier statssekretæren.

Nødnett er et nytt nasjonalt samband for politiet, brann- og redningsvesenet, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Nettet bygges ut i hele landet og ferdigstilles i løpet av 2015.

Trolig åpent for alle

Arbeidsgruppen konkluderer med at det er viktig å gjøre nødmeldetjenesten tilgjengelig for hele befolkningen, inkludert personer med ulike funksjonshemminger.

«Nødmeldesentralen må derfor utstyres med IKT-løsninger som er forenlig med brukernes behov for å kommunisere», heter det i utredningen.

En problemstilling som skal vurderes er om sms-varslingstjenesten skal være åpen for alle.

– Vi skal avklare om alle skal ha tilgang eller om det skal begrenses. Mye taler for at vi kan utvikle systemet slik at det er åpent, men vi må samtidig unngå at politi- og nødetatene blir nedlesset av useriøse henvendelser, påpeker Brein-Karlsen.

700.000 hørselshemmede

Døve og hørselshemmede har i dag ingen mulighet til å kontakte nødmeldesentralene direkte, og må gå via teksttelefonformidling, tegnspråktolk eller andre formidlingstjenester for å få hjelp.

Tall fra Norges Døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund viser at det finnes 700.000 nordmenn med en betydelig hørselshemming, tilsvarende 14,5 prosent av befolkningen.

Arbeidsgruppen leverte sin utredning til departementet 30. oktober 2013.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ledet gruppen som bestod av representanter fra Post- og teletilsynet, Politidirektoratet, Politiets data- og materielltjeneste, Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap, Direktoratet for nødkommunikasjon, Norges døveforbund og Hørselshemmedes landsforbund.