Norske fengsler skremmer ikke utenlandske kriminelle

Andelen kriminelle utlendinger i norske fengsler er firedoblet på 14 år. Straffenivå og norske fengsler virker ikke særlig avskrekkende på utenlandske kriminell mener advokater og politi.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Badminton eller vekter. Kulturkvelder og spill. Bak murene legges mye til rette for at de innsatte skal trives og for at veien tilbake til et lovlydig liv skal bli så god som mulig.

Men mange utlendinger som soner i Norge har ingen fremtid her i landet. De nyter likevel godt av en fengselsstandard som ofte er langt bedre enn den de kjenner fra eget hjemland.

TRENIGNSROM: Treningsrom er en av fasilitetene ved norske fengsler. Her fra Bergen fengsel. Foto: TV 2
TRENIGNSROM: Treningsrom er en av fasilitetene ved norske fengsler. Her fra Bergen fengsel. Foto: TV 2

Det er en kjensgjerning at mange utenlandske kriminelle gjør alt de kan for ikke å bli utlevert til eget hjemland. For da venter et langt tøffere soningsopphold.

Skoletilbud

– Det er biblioteket i fengslet, så alle innsatte her vil ha tilgang til dette biblioteket en gang i uken. Og så det er et tilbud til innsatte i Bergen fengsel om å få videregående skole og sogar ta høyere utdanning, sier Pål Skogen, inspektør ved Bergen fengsel.

I dag har også utenlandske kriminelle som ikke har lovlig opphold i Norge de samme rettigheter som andre innsatte, kulturtilbud, dagpenger, gudstjenester, de kan ringe hjem, ha full helsehjelp og kan søke NAV om tilskudd til blant annet klær.

Skogen viser TV 2 rundt i Bergen fengsel. Standarden er god – norsk fengselsstandard er kjent for å være god.

– Sånn bor de innsatte i Bergen fengsel, her har de et felles fjernsyn, og en sittegruppe, og så deler de kjøkken hvor de må lage maten, forklarer Skogen.

– Lite skremmende

Bak fengselsmurer landet rundt nyter utenlandske kriminelle godt av velferdstilbud og fasiliteter som mange mener gjør norske fengsler lite skremmende.

– Jeg tror ikke at fengselsstraffen er særlig avskrekkende for en del av de som tilhører disse gruppen, de tar sine sjanser og det gjør de bevisst for å oppnå en bedre tilværelse, sier advokat Jostein Alvheim, forsvarsadvokat for

Vil stoppe flom

TV 2 treffer Alvheim i Bergen tingrett. Han er på vei ut fra et fengslingsmøte. I bakgrunnen står en ung mann med håndjern som ble i februar utvist fra Norge i fem år. Men få dager etter uttransportering vender han tilbake og blir pågrepet med narkotika.

I Bergen Tingrett dømmes han til et års fengsel for å bryte innreiseforbudet. Fengselsstraffen for å reise ulovlig inn i landet er fra i år av hevet for å stoppe flommen av kriminelle som vender tilbake.

Kraftig økning

Ferske tall TV 2 har fått viser at andelen utenlandske kriminelle har økt fra 8.6% i 2000 til 34,2% ved utgangen av mai i år.

Flere forsvarsadvokater forteller om klienter som nærmest ler av straffenivået og som sier rett ut at de tar et opphold i norske fengsler som en kalkulert risiko.

– Et stort problem er jo at de som er utvist for kriminalitet kommer tilbake og begår ny kriminalitet. Dette er utvikling som går feile veien sett med norske øyne, vi får flere og flere utlendinger i Norge uten lovlig opphold, og som begår kriminalitet, sier politiadvokat Arne Fjellstad ved utlendingsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.