Kineserne må skrote 11 millioner biler

Her er det ingen kjære mor for gamle biler!

En rekke kinesiske storbyer gror rett og slett igjen med biler - noe som blant annet gir rekordhøy lokal forurensing. Men nå skal flere millioner av de verste bilene bort fra veiene - fort. Foto: Scanpix.
En rekke kinesiske storbyer gror rett og slett igjen med biler - noe som blant annet gir rekordhøy lokal forurensing. Men nå skal flere millioner av de verste bilene bort fra veiene - fort. Foto: Scanpix.

Bilbestanden i Kina har vokst i rekordfart de siste årene. Stadig flere kinesere har fått mulighet til å kjøpe seg bil - og den muligheten har de benyttet seg av.

I lange perioder har det blitt solgt over en million personbiler i Kina - i måneden.

Til sammenligning ligger bilsalget i Norge i et godt år rundt 125.000-130.000 eksemplarer ...

 Lokal forurensning

Nå skal det være rundt 120 millioner personbiler på kinesiske veier, veldig mange av disse på en vei eller gate i en av storbyene.

Dette har på kort tid skapt store trafikkproblemer, og ikke minst har det ført til en voldsom økning i den lokale forurensningen. Det er blant annet ventet en massiv satsing på elbiler i Kina de kommende årene - samtidig som det tas grep for å få bort bilene som forurenser mest.

Slik skal Volvo bli størst i Kina

Luke ut verstingene

Og da går kineserne effektivt til verks. I slutten av 2014, skal de ha fjernet og skrotet seks millioner biler som ikke oppfyller nye utslippskrav. 

Det stopper ikke der. I 2015 skal ytterligere fem millioner biler bort fra veiene og destrueres. På den måten får man luket ut mange "verstinger", som både har høyt forbruk og ikke minst høyt utslipp av skadelige gasser.

 Forby diesel og bensin

Når det gjelder elbiler, er hele den internasjonale bilbransjen spent på hva kinesiske politikere kommer til å foreta seg.

Hvis man virkelig vil forbedre luftkvaliteten i storbyene, er et virkemiddel å rett og slett forby bensin- og dieselbiler - og bare tillate elbiler innenfor bygrensene. Det er et radikalt tiltak - men kinesiske myndigheter har mange ganger vist både vilje og evne til å få slike tiltak gjennom. Når de bestemmer seg - da blir det slik!

 Pisk eller gulrot

I praksis kan det åpne opp et helt nytt og gigantisk marked for elbiler.

Så langt er elbilsalget på verdensbasis svært beskjedent. Norge er det landet i verden med suverent flest elbiler i forhold til folketallet. I store og folkerike land - der det virkelig ville monnet med mange elbiler - blir de i dag av mange oppfattet som altfor dyre og for lite anvendelige.

Man er derfor avhengig av enten pisk eller gulrot (som i Norge). Og hvis Kina innfører en av delene (eller en kombinasjon), kan det bety at etterspørselen etter elbiler virkelig vil ta av.

 Slett ikke tilfeldig - Tesla skal åpne fabrikk i Kina