884 tatt i kontroll

Stor bilbeltekontroll ga resultater.

Storkontrollen de siste dagene har gitt resultater. Til sammen 82.000 bilførere har blitt kontrollert, over hele landet. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Storkontrollen de siste dagene har gitt resultater. Til sammen 82.000 bilførere har blitt kontrollert, over hele landet. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Det er snart 40 år siden det ble innført påbud om bruk av bilbelte her i Norge. Likevel er det fortsatt mange som synder mot dette - og kjører uten belte.

Over 40 prosent av de som dør i bil på norske veier bruker ikke bilbelte. Derfor har Statens vegvesen fortsatt stort fokus på å kontrollere beltebruken.

De siste dagene har over 82.000 bilister blitt kontrollert i en landsomfattende aksjon. Denne var varslet på forhånd, likevel var det mange som fikk gebyr for manglende bilbeltebruk. Nærmere bestemt 884 personer. Dessuten er 57 anmeldt for manglende sikring av barn.

Færre yngre

- Det er skrevet ut færre gebyr enn ved tilsvarende kontroller i 2013. Men likevel er det urovekkende at så mange får gebyr i godt varslet kontroller. Det er positivt at færre yngre – 15 til 24 år – fikk gebyr nå enn tidligere. Dette tallet gikk ned fra 275 i fjor til 180 i år. Bruken av bilbelte er det viktigste, enkleste og mest effektive tiltaket for bedre trafikksikkerhet, sier Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Vegvesenets tellinger viser at mer enn 95 prosent bruker bilbelte.

Krever at alle vogntog må stoppes og kontrolleres

Usikret barn

57 sjåfører ble altså politianmeldt for usikrede barn. Dette gjelder barn mellom 0-14 år.

- At førere ikke sikrer sine barn og unge er alvorlig. Et usikret barn kan bli alvorlig skadet eller drept selv i lave hastigheter, sier Aarvold.

Tettbygde strøk

På tilsvarende kontroll i fjor ble 50 politianmeldt. Årets kontroller var i større grad lagt innenfor tettbygde strøk – og Vegvesenet mener det er forklaringen for flere anmeldte i år.

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.

Barn mellom 135-150 cm og under 36 kilo skal bruke godkjent utstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.