Her kan du kjøpe bil - per brev!

Statens vegvesen selger bruktbilene sine.

Det er naturligvis en rekke kjøretøy i "stallen" til Statens vegvesen region sør, vest og øst. Og etterhvert som ting blir erstattet, må disse omsettes på en eller annen måte. Nå har en valgt å gjøre det ved hjelp av en auksjon - der budene leveres per post. Hele dagen onsdag 22. mai er det visning av kjøretøyene på Skien vegstasjon. Salgspapirer og oversikten over hvert kjøretøy utleveres under besiktigelse, og etter det kan potensielle kjøpere sende in

Mer innhold fra TV 2