Vil bygge sykehus på Ila

Fengselsdirektøren mener det må bygges et eget psykiatrisk sykehus bak murene på Ila fengsel.

Årsaken er at alvorlig psykisk syke fanger ikke får plass i psykiatriske sykehus.

Tirsdag fortalte TV 2 at fire fanger sitter totalt isolert på «avdeling G» i kjelleren på Ila fordi de er alvorlig syke og farlige.

– Vi konstaterer at vi ikke får disse fangene på sykehus over lang tid, da får vi prøve å få sykehuset hit i stedet for, sier Knut Bjarkeid som er direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt til TV 2.

– Inhuman behandling

De fire fangene er erklært tilregnelige og dømt til forvaring, men de har store psykiske lidelser. Alle har vært forsøkt overført til psykiatrien, men har kun fått korte opphold før de har blitt sendt tilbake til Ila fengsel. 

I fengselet har de ikke noe tilbud til fangene som betegnes som farlige for seg selv og andre. Av sikkerhetshensyn kan de ikke plasseres i ordinære fellesskapsavdelinger. Fengselet har ikke noe annet alternativ for dem enn total isolasjon.

– Dette er inhuman behandling. Mennesker skal ikke behandles på denne måten. Vi har sagt ifra i årevis, men vi blir ikke hørt. Kriminalomsorgen har ikke ressurser eller kompetanse til å gi disse syke og farlige fangene et menneskeverdig tilbud, sier Bjarkeid til TV 2.

Som et strakstiltak har regjeringen bevilget fem millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å få de fire fangene ut av isolasjon. I praksis betyr dette at de nå kan få komme ut av cellene sine og delta i aktiviteter sammen med ansatte. Det er svært ressurskrevende siden de er farlige. Det kreves fire ansatte for å ta en av disse fangene ut av cellen.

Midlertidig løsning

Fra nyttår ønsker Ila fengsel og forvaringsanstalt å etablere en midlertidig forsterket fellesskapsavdeling for disse fangene. En slik avdeling må bemannes som de regionale sikkerhetsavdelingene i psykiatrien som tar imot personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern.

– Dette er en midlertidig løsning for de syke fangene som sitter isolert. Vi vil da kunne gi de en kvalitativ faglig oppfølging. Slik situasjonen er nå blir de bare sykere og sykere, sier fengselsdirektøren.

Fengselsdirektøren har gitt opp å få disse fangene på langtidsopphold i psykiatrien. Han mener det må bygges et fengselssykehus bak murene på Ila.

 – Vi forutsetter at helsevesenet driver et slikt sykehus og er ansvarlige for den psykiatriske behandlingen, men at fengselet kan påvirke hvilke innsatte som skal tas i mot, sier fengselsdirektør Knut Bjarkeid til TV 2.

– Vi tenker at målgruppen skal være fanger som trenger mer oppfølging etter opphold i psykiatrisk døgnavdeling på grunn av psykose, men også pasienter som oppfattes som alvorlig sinnslidende og som ikke har noen lett diagnostiserbar psykosesykdom, sier Bjarkeid.

Nasjonalt ansvar

Justisministeren mener Ila fengsel og forvaringsanstalt bør få et nasjonalt ansvar for de sykeste fangene.

– Vi må videreutvikle et nasjonalt tilbud for disse fangene. De som sitter inne har krav på å bli behandlet på en helt annen måte enn det de har ressurser til på Ila. Denne utviklingen vil ikke endre seg. Det vil være personer som over lang tid er så farlige at de trenger et spesielt tilrettelagt tilbud og det kan de utvikle her på Ila. Den håndteringen vi ser i dag er langt, langt fra tilfredsstillende, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2. 

ILA: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid mener det må bygges et eget psykiatrisk sykehus på Ila fengsel. (Foto: TV 2)
ILA: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid mener det må bygges et eget psykiatrisk sykehus på Ila fengsel. (Foto: TV 2)